Aktuálně

30. 9. 2015 16:51

BRS vyhlašuje podmínky pro udělení Ceny Jaroslava Jandy pro rok 2016

Bezpečnostní rada státu opět po roce vyhlašuje podmínky pro udělení Ceny Jaroslava Jandy, čímž navazuje na v roce 2014 znovuobnovenou tradici udělování ceny za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky.

Do soutěže mohou být navrhována publikovaná i nepublikovaná díla z oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky. Tyto návrhy předkládají jednotlivci či instituce nebo autoři děl, kteří je mohou přihlásit osobně jako zadání do soutěže. Dále mohou být do soutěže navrhovány osobnosti aktivně pracující v bezpečnostní komunitě a osobnosti za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky a její osvěty. Tyto návrhy předkládají ministři, vedoucí ústředních správních úřadů a jiných státních orgánů, hejtmani krajů a primátor hl. m. Prahy a občanská sdružení.

Ceny budou uděleny v březnu 2016 při příležitosti 17. výročí vstupu České republiky do Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO).

Uzávěrka přihlášek

Návrhy na udělení Ceny je nutné doručit do 15. prosince 2015 na adresu: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D., ředitel odboru pro obranu a bezpečnost – ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu, Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana nebo na e-mail: sekretariat.brs@vlada.cz.

K posouzení se přijímají díla v písemné podobě (v jednom výtisku) nebo v elektronické podobě českých i cizích státních příslušníků v jazyce českém nebo v jazyce světovém s převážným zaměřením na českou problematiku. Nepublikované práce jsou předkládány anonymně s udáním jména a adresy v zalepené obálce. Vítězné práce jsou publikovány na internetových stránkách Úřadu vlády České republiky.

Návrh na ocenění osobnosti nebo kolektivu musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, datum narození, povolání, adresu bydliště a pracoviště, telefon, e-mail, stručnou charakteristiku kandidáta a jeho díla a zdůvodnění návrhu na udělení Ceny. U kolektivu název navrženého kolektivu, jméno a příjmení jeho vedoucího, adresu pracoviště, telefon, e-mail, stručnou charakteristiku kolektivu a jeho díla a zdůvodnění návrhu na udělení Ceny. Všechny platné návrhy posoudí Komise pro udělování Ceny.

Informace o ceně Jaroslava Jandy

Cena Jaroslava Jandy byla udělována v letech 2002 až 2006 a po obnovení opět od roku 2015.

Nositeli ceny jsou například profesor Otto Pick, student politologie Jan Závěšický, diplomat Karel Kovanda nebo bývalý starosta Českého Krumlova Antonín Princ.

Plukovník Jaroslav Janda (1932–1997) byl voják, politik a vědecký pracovník v oblasti organizace a řízení bezpečnostní a vojenské strategie. Pro odpor k okupaci Československa v roce 1968 musel opustit armádu. Až v 90. letech minulého století se mohl opět věnovat strategickému vojenství a sociálnímu řízení v podmínkách ozbrojených sil a v bezpečnostní politice. Je autorem desítek odborných prací.

Podrobné informace k soutěži najdete na http://www.vlada.cz/cz/ppov/brs/cena-jaroslava-jandy-125398/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie