Aktuálně

30. 11. 2007 12:47

Brusel navrhuje zřízení centrálního evropského regulátora pro telekomunikace

Návrh Evropské komise předpokládá také rozšíření pravomocí komise vůči národním regulačním orgánům, ministr Říman nesouhlasí.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman jednal včera 29. listopadu v Bruselu s komisařem pro energetiku Andrisem Piebalgsem a zúčastnil se rovněž zasedání Rady pro telekomunikace.

Předmětem jednání Rady byl návrh na zavedení tzv. funkční separace. To znamená, že uvnitř telekomunikačních společností, působících v jednotlivých zemích, mají vzniknout oddělené divize pro síťovou infrastrukturu a poskytování služeb elektronických komunikací. Dalším důležitým bodem projednávaným Radou pro telekomunikace byl návrh na zřízení centrálního evropského regulátora a rozšíření pravomocí Evropské komise vůči národním regulačním orgánům. Ministr průmyslu obchodu Martin Říman se vyslovil negativně k této myšlence. "Naše stanovisko ke vzniku centrálního evropského regulátora se shoduje s drtivou většinou dalších členských států. EU by měla využívat již existující instituce a nezavádět nové," řekl ministr Říman.

Mimo nás, některé další členské země EU, Kypr, SRN, Malta, Nizozemí, Polsko, Slovensko a Španělsko zaslaly dopis komisařce pro informační společnost a média Vivianě Redingové, ve kterém sice vítají snahu Evropské komise zlepšit dosavadní regulaci v evropském telekomunikačním sektoru a snížit byrokratickou zátěž. Současně ale zdůrazňují, že EU není homogenním státem, ve kterém existují stejné podmínky pro provádění regulačních opatření. Snaha nastavit rovné regulační podmínky v EU nemá podle nich však vyústit v zavedení zcela shodných podmínek ve všech členských státech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie