Aktuálně

29. 11. 2011 12:25

Česká a Moldavská republika uzavřely dohody o spolupráci

Mezivládní dohody zjednoduší předávání neoprávněně pobývajících osob, zintenzívní spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd a zpřesňují poskytování sociálních dávek.

Nejlepším dokladem stále intenzivnější spolupráce mezi našimi zeměmi je právě dokončený podpis tří dohod v sektorech ministerstev vnitra, ministerstev zdravotnictví a sociálního zabezpečení. Tyto dohody a smlouvy přispějí nejen k lepší spolupráci úřadů, ale také k usnadnění občanských kontaktů,“ řekl premiér Petr Nečas po setkání s moldavským premiérem Vladimirem Filatem. „Velmi oceňujeme spolupráci českých úřadů s moldavskými,“ dodal moldavský předseda vlády.Česká a Moldavská republika uzavřely dohody o spolupráci

Zástupci české a moldavské vlády podepsali protokol, který upravuje konkrétní průběh zpětného předávání neoprávněně pobývajících osob, mezi Českou republikou jako členem Evropské unie a Moldavskou republikou.

Další podepsaná dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky vytváří právní rámec spolupráce mezi oběma ministerstvy, jehož cílem je rozvoj všestranných a vzájemně výhodných vztahů a podpora spolupráce a přímých kontaktů mezi zdravotnickými institucemi a organizacemi obou států.

Třetí podepsaná smlouva se týká sociálního zabezpečení a upravuje účast na pojištění a poskytování důchodových dávek. V praxi smlouva například předchází tomu, aby některé osoby nebyly pojištěny, nebo naopak podléhaly dvojímu pojištění. Smlouva může mít velký význam pro české občany zaměstnané a pojištěné po určitou dobu v Moldavské republice, protože tato doba jim bude zohledněna při posuzování nároku na český důchod.

Česká a Moldavská republika chtějí spolupracovat v energetice a dopravě

Předsedové české a moldavské vlády dnes společně mluvili také o možnostech prohloubení obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi či rozvinutí vzájemných investic. „Jde především o oblast energetiky, modernizace energetických zdrojů a velký potenciál vidíme v oblasti dopravy,“ řekl český premiér Petr Nečas.

Moldavská republika je jednou z pěti prioritních zemí pro rozvojovou spolupráci ČR a česká vláda věří, že spolupráce v oblasti rozvoje bude základem pro další spolupráci v rovině obchodní i dalších sektorech. „Máme projekty, které mohou být úspěšné například v otázkách dopravy. Především je důležité poskytnout platformu pro podnikatele,“ řekl moldavský premiér, který v úterý ráno zahájil Česko-moldavské podnikatelské fórum organizované ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem průmyslu a dopravy a velvyslanectvím Moldavska.

Česká republika podporuje proevropské aspirace Moldavské republiky

Moldavská republika podle českého premiéra udělala velký pokrok v oblasti reforem a především vyjadřuje velmi silné odhodlání pro evropskou integraci. „Jsem velice rád, že ČR patří mezi země, které silně podporují uzavření asociační dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou, především podpis a dojednání dohody o zóně volného obchodu, která určitě přispěje velmi výrazně k vzájemné výměně i mezi Českou republikou a Moldavskou republikou,“ řekl český premiér.

V rámci probíhajícího českého předsednictví ve Visegrádské skupině se Česká republika také zaměřuje na země východní Evropy, v červnu byl navýšen rozpočet Mezinárodního Visegrádského fondu a v jeho rámci byl vytvořen specifický program právě pro země Východního partnerství. Moldavská republika bude samozřejmě patřit k jeho prioritním zemím.

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie