Aktuálně

30. 4. 2014 18:51

Komentář premiéra Sobotky k setkání s prezidentem Zemanem

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve středu 30. dubna 2014 setkal s prezidentem Milošem Zemanem.

Pokládám za užitečné, aby tady byla pravidelná komunikace mezi předsedou vlády a prezidentem republiky, myslím si, že je to v řadě oblastí velmi prospěšné a efektivní i z hlediska vystupování České republiky navenek.

První téma, kterým jsme se zabývali, byla otázka koordinace postojů nejvyšších ústavních činitelů v oblasti zahraniční politiky. Konstatovali jsme výraznou kvalitativní změnu oproti tomu, co tady v naší zemi platilo a fungovalo v předcházejících letech. V uplynulých třech měsících se prokázalo, že vláda, prezident republiky, ministr zahraničí a předsedové obou komor parlamentu České republiky jsou schopni velmi efektivně koordinovat své postoje k hlavním zahraničně-politickým událostem a k hlavním zahraničně-politickým prioritám naší země. Ať už zmíním náš vztah k Evropské unii, kde vláda i prezident republiky hovoří jedním hlasem, ať už zmíním náš vztah k Ukrajině a ke krizi, která tam aktuálně probíhá, kde jsou velmi koordinované a sladěné postoje jak vlády, tak ministra zahraničí, tak i prezidenta republiky, ať už zmíním otázku například zlepšování vztahů s Čínou, kterým se nová česká vláda velmi intenzivně věnuje. Čili tady jsme konstatovali výrazné zlepšení situace oproti tomu, co tady bylo v minulosti a platí, že chceme i nadále velmi intenzivně koordinovat komunikaci mezi vládou, prezidentem a ministrem zahraničí, ono to zlepšuje prestiž České republiky v zahraničí, Česká republika je vnímána jako srozumitelnější a věrohodnější partner. To, co tady bylo v minulosti, kdy se mezi sebou prezident a premiér hádali o zahraničně-politické priority, pevně věřím, že to je jednoznačně minulost.

Druhé téma, kterým jsme se dnes zabývali během schůzky s panem prezidentem republiky, je opět téma, kde jsou sdílené kompetence mezi prezidentem a vládou. Je to otázka obrany, zajištění obranyschopnosti České republiky a zajištění toho, abychom byli schopni v rámci NATO plnit závazky, které jsme přijali vůči cílům Aliance a našim partnerům. Jsem velmi rád, že jsme se shodli s panem prezidentem na tom, že je naprosto nezbytné, aby se v naší zemi zastavil pokles výdajů na obranu. Budu usilovat v aktuální diskusi o státním rozpočtu na příští rok, abychom zastavili pokles výdajů na obranu, který tady probíhal v uplynulých sedmi letech. Za prvé to, aby naše armáda byla schopna plnit své spojenecké závazky. Za druhé, abychom měli skutečnou armádu, je důležité, aby byly vytvořeny elementární ekonomické předpoklady. Jak jsem měl možnost konzultovat tuto věc s náčelníkem generálního štábu i s ministrem obrany, dnes s prezidentem republiky, domnívám se, že i v kontextu současné bezpečnostní situace, která panuje v Evropě, je důležité, abychom se pokusili v návrhu rozpočtu zastavit pokles výdajů na obranu. Obrana by podle mého názoru měla mít k dispozici alespoň ty finanční prostředky, které má k dispozici v letošním státním rozpočtu na rok 2014. Současně platí, že bych rád ještě diskutoval o těchto otázkách s ministrem obrany, s lidmi z generálního štábu armády České republiky a chtěl bych se této oblasti speciálně věnovat.

Třetí téma, které jsme zmínili s panem prezidentem, souvisí s otázkou ekonomické diplomacie. Jde o prosazování zájmů českých firem v zahraničí z hlediska prodeje našeho zboží a služeb, ale jde také o otázku koordinace přístupu a postojů k firmám, které chtějí investovat tady v České republice. Byli bychom velmi rádi, kdyby se koordinovaly iniciativy ministra průmyslu, ministra zahraničí a prezidenta republiky tak, aby tady existovala synergie, která bude ve prospěch podpory našeho exportu a ve prospěch růstu investic, které by v příštích letech měly přicházet do České republiky.

Schůzka byla původně plánovaná na hodinu, protáhla se na hodiny dvě, to ukazuje, že agendy je poměrně velké množství a témat, která jsme dnes obsáhli, bylo také celá řada.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie