Aktuálně

21. 11. 2007 12:40

Ministerstvo zahraničí ČR kritizuje postup Ruské federace vůči pozorovatelské misi ODIHR

Ministerstvo zahraničí České republiky vyjádřilo hluboké znepokojení nad postupem Ruské federace, která donutila Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) při OBSE k rozhodnutí nevyslat na volby do ruského parlamentu pozorovatelskou misi. Podle tiskové zprávy ODIHR z 16. listopadu tohoto roku, hlavní velvyslanec ODIHR Christian Strohal ve svém dopise centrální ruské volební komisi vyjádřil politování nad prodlevami a omezeními ze strany Ruské federace, které ODIHR znemožňují naplnit svůj mandát.

ODHIR sice formální pozvání ze strany Ruské federace obdržel, ale voleb do ruské Dumy, naplánovaných na 2. prosince, se nejspíš nezúčastní. Bezprecedentní restrikce, průtahy a umělé překážky ohledně vyslání pozorovatelské mise znemožnily formální pozvání Ruské federace využít. Podle požadavku ODIHR mělo být celkem vypraveno 70 expertů ve dnech 7. a 15. listopadu. Navzdory opakovaným pokusům získat povolení pro vstup do Ruské federace byly všechny žádosti o udělení víza průběžně odmítány.

„Česká republika chápe a podporuje za daných podmínek rozhodnutí ODIHR. Aktivity ODIHR v oblasti pozorování voleb a úsilí vysílat nezávislé pozorovatelské mise mají dlouhodobě podporu České republiky,“ uvedlo Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve svém prohlášení z 20. listopadu. V rámci tohoto prohlášení ministerstvo jménem České republiky vyzývá Ruskou federaci k dodržování všech závazků přijatých v rámci OBSE, zejména pak Pařížské Charty. Dále vyzývá Ruskou federaci, aby umožnila vyslání pozorovatelské mise ODIHR na prezidentské volby v RF v roce 2008 bez jakýchkoli restrikcí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie