Aktuálně

14. 9. 2007 9:48

Ministři Francie, ČR a Švédska v Praze zahájili společnou přípravu předsednictví EU

Ministři životního prostředí Francie, České republiky a Švédska Jean-Louis Borloo, Martin Bursík a Andreas Carlgren se včera sešli v Praze.

Schůzka měla zahájit společnou přípravu nadcházejícího předsednictví těchto zemí v Evropské unii. Francie bude předsedat Unii v druhé polovině příštího roku, v lednu 2009 ji vystřídá Česká republika a v červenci stejného roku povedou EU Švédové. Pražské schůzky se zúčastnili také generální ředitel DG Environment Evropské komise Peter Carl a generální ředitelka Generálního sekretariátu Rady EU Kerstin Niblaeus.

„Budeme po Slovinsku druhou z nových členských zemí, která bude předsedat Radě EU. Proto jsme zahájili přípravu společného osmnáctiměsíčního programu spolupráce již dnes,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Ministři se zaměřili jak na samotné mechanismy předsednictví, způsob komunikace mezi předsednickou zemí, Komisí a Generálním sekretariátem Rady, tak na prioritní témata, která jednotlivé země v oblasti environmentální politiky za svého předsednictví budou řešit.

Ministři se jednoznačně shodli na tom, že mezi zásadní priority patří ochrana klimatu a adaptace na důsledky, které přinášejí klimatické změny. Do období, kdy bude předsedat Francie, ČR a Švédsko spadá i finální fáze celosvětových jednání o tom, jak se bránit klimatickým změnám po roce 2012, kdy skončí účinnost Kjótského protokolu. „EU má ambiciózní a dobrou politiku ochrany klimatu, je ale třeba ji dennodenně uvádět do praxe a také do ní zapojit další velké znečišťovatele, především USA, ale také Čínu, Rusko, Indii, a podobně,“ vysvětluje Martin Bursík.

Ochrana klimatu ale pro Francii, ČR a Švédsko nebudou jedinými prioritami v ochraně životního prostředí. Klíčová je kvalita ovzduší, což je například pro Českou republiku skutečně žhavé téma, ale také nakládání s odpady, ochrana biodiverzity, chemická politika REACH, rozvoj moderních a environmentálně šetrných technologií či ochrana vod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie