Aktuálně

10. 9. 2007 10:35

Náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti jednala s vládním radou kantonu Curych

Náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti Lenka Ptáčková Melicharová se ve čtvrtek sešla s vládním radou kantonu Curych Markusem Notterem.

Po nástupu nové vlády došlo v ČR k přehodnocení priorit v oblasti změn fungování veřejné správy, které jsou nyní především orientovány na zefektivňování veřejné správy, zkvalitňování regulatorního prostředí a snižování nadměrné byrokratické zátěže. Jednou z hlavních priorit je zavádění eGovernmentu a také větší "přátelskosti" při poskytování veřejných služeb. Vzhledem k těmto novým okolnostem bylo třeba upravit rovněž zaměření česko-švýcarské spolupráce v oblasti veřejné správy.

Obě strany se dohodly na bilaterální spolupráci v oblasti územní veřejné správy, především na problematiku meziobecní spolupráce a zajišťování veřejných služeb na úrovni obcí, rozvoje lidských zdrojů - na aktuální problémy personalistiky ve veřejné správě, dále na dozoru a kontroly - na obsah a formy metodické pomoci poskytované orgány dozoru obcím (kontrolní a dozorové mechanismy), vyřizování podnětů a stížností občanů územními celky, jakož i žádostí občanů o informace a na úseku informatiky se zaměřením na problematiku vedení centrálních evidencí a vydávání elektronických dokladů s biometrickým prvkem.

Tematické okruhy česko-švýcarské bilaterální spolupráce budou realizovány formou výměny delegací, stáží, účastí na konferencích a výměny relevantních materiálů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie