Aktuálně

20. 1. 2012 15:55

Oběti trestných činů mají více možností bezplatného poradenství

Oběti trestných činů mohou využít bezplatnou podporu a pomoc v několika desítkách poraden ve dvaceti městech České republiky.

Oběti trestných činů mají více možností bezplatného poradenství - ilustrační fotoK rozšíření sítě bezplatných poradenských služeb o dvacet nových poraden došlo díky projektu Restorativní justice – podpora a poradenství obětem trestných činů. Nová poradenská místa vznikla v Praze, Jihlavě, Písku, Uherském Hradišti, Ostravě, Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Vsetíně, Opavě a Havířově. Počet míst, kam se mohou lidé, jež se stali obětí trestné činnosti obracet, tak nyní činí rovné čtyři desítky.

Kampaň má informovat veřejnost o možnostech bezplatného poradenství

Začátkem ledna byla spuštěna informační kampaň „My se k Vám zády neotočíme“, jejímž cílem je upozornit veřejnost na možnosti bezplatného poradenství v této oblasti. Veškeré podstatné informace včetně seznamu poraden může veřejnost získat buď z billboardů, plakátů a letáků probační a mediační služby či z webových stránek projektu www.restorativnijustice.cz.

Jsem velice rád, že se daří tento projekt realizovat. V České republice máme ročně přibližně padesát tisíc fyzických obětí trestných činů a spolupráce justice a nevládních organizací přináší velice účinnou podporu a pomoc alespoň některým z těchto obětí,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Součástí projektu bude také školení některých policistů, státních zástupců a soudců, které má podpořit jejich profesionální přístup a citlivé zacházení s oběťmi trestných činů.

Nový zákon posiluje práva obětí trestných činů

V oblasti ochrany obětí trestných činů připravilo ministerstvo spravedlnosti dále také nový návrh zákona o obětech trestných činů, který sjednotí současnou roztříštěnou právní úpravu a rozšíří práva obětí na poskytnutí peněžité pomoci od státu, právo na respektování lidské důstojnosti oběti trestného činu a právo na informace. V blízké době jej projedná vláda a podle ministra Pospíšila by mohl být účinný ještě v tomto roce. „Chceme obecně posilovat postavení obětí trestných činů a zlepšovat jejich pozici v reálném životě,“ uvedl ministr.

Zákon nově zavádí například právo na odškodnění za nehmotnou újmu v případě obětí trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti jako je znásilnění či sexuální nátlak, zvýší se také poskytované paušální částky. Nárok oběti na náhradu škody či nemajetkovou újmu vůči pachateli bude nově přecházet na stát. Poškozený bude moci také požádat o zabránění kontaktu s podezřelým, při výslechu pak bude mít právo na doprovod důvěrníka.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie