Aktuálně

17. 12. 2007 11:53

Otevření nového úseku dálnice D3 zahájil premiér Mirek Topolánek

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek v pondělí 17. prosince v dopoledních hodinách slavnostně zahájil provoz nového úseku dálnice D3. Zprůjezdněný úsek Mezno - Chotoviny je součástí staveb obchvatu Tábora. Stavba 6,8 km dlouhého úseku byla realizována v letech 2004 - 2007. Zahrnuje celkem deset mostů, z nichž sedm je dálničních a tři nadjezdy.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic je dominantním mostním objektem stavby 230 m dlouhá estakáda o sedmi polích přes údolí potoka Rzavá. Estakáda je tvořena dvěma samostatnými mostními objekty, které byly betonovány na pevné skruži a postupně v pravidelných cyklech vysouvány přes údolí. Další mostní objekty stavby zajišťují například křížení trasy s lokálním a nadregionálním biokoridorem, se silnicí II/120 nebo se železniční tratí Praha - Č.Budějovice - D.Dvořiště.

Stavba obsahuje také jednu mimoúrovňovou křižovatku tvaru diamant, která kromě blízkých Chotovin napojuje na dálnici také všechny okolní obce a stávající silnici I/3, která bude po zprovoznění dálnice tvořit doprovodnou komunikaci.

Součástí stavby jsou také tři protihlukové stěny, řada přeložek polních cest, zajišťujících přístup na stávající pozemky, úpravy vodotečí a vegetační úpravy.

Zde naleznete stránky věnované výstavbě dálnice D3.

Tisková mluvčí ŘSD Martina Vápeníková v tiskové zprávě dále uvádí následující informace o zprovozněném úseku: Na severním okraji jihočeského kraje, kde je rovněž projekčně nová stavba ukončena, bude výhledově navazovat středočeská část dálnice D3. V rámci zajištění samostatné provozuschopnosti nově otevřeného jihočeského úseku dálnice proto byl vybudován 1,7 km dlouhý poloviční profil první části navazujícího středočeského úseku. V plném profilu bude tento úsek již jako dálnice v provozu v polovině roku 2009 a to včetně oboustranné odpočívky.

Zajímavostí také je, že se poprvé bude jednat opravdu o plnohodnotnou dálnici D3. Dosud byly tyto stavby pro svou malou délku vedeny jako součást tahu silnice I/3 s maximální povolenou rychlostí 90 km/h. Nyní zde řidiči budou moci na úseku Mezno – Tábor sever jet až 130 km/h. Úsek ale nebude zpoplatněn pro osobní automobily, naopak mýtné brány a tudíž výkonové zpoplatnění zde bude. Pouze nejstarší úsek z roku 1991 čili obchvat Tábora nebude v této chvíli z důvodu peážování silnice I/19 a i nevyhovujícímu stavu povrchu doposud zařazen do kategorie dálničních staveb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie