Aktuálně

23. 5. 2013 12:09

Podpora obnovitelných zdrojů energie je neúnosná

Našim cílem je ochrana spotřebitele a zachování konkurenceschopnosti. Premiér Petr Nečas to řekl po setkání s předsedkyní Energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou. Společně koordinovali postup vlády a ERÚ při řešení důsledků podpory obnovitelných zdrojů.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Premiér Nečas po setkání zdůraznil, že se energetika se stává zásadním tématem i na celoevropské úrovni, když byla tématem i včerejšího summitu Evropské rady. Připomněl, že cílem České republiky, i celé Evropské unie musí být zvyšování konkurenceschopnosti, kterou Evropa v celosvětovém měřítku ztrácí.

Konkurenceschopnost Evropy snižuje přílišná byrokracie, deformovaný trh a přístup k obnovitelným zdrojům, který vede k neúměrným ekonomickým nákladům firem i domácností. „Evropská unie nemůže již déle hrát roli světové avantgardy a platit za ni ohrožením svých hospodářských zájmů. Proto se musíme tématu zajištění konkurenceschopnosti a energetické bezpečnosti věnovat primárně i u nás doma, v České republice,“ řekl premiér Nečas.

Premiér upozornil neúměrnou zátěž v souvislosti podporou obnovitelných zdrojů a její přímé dopady na českou ekonomiku. „Jen letos zaplatíme vícenáklady přesahující 44 miliardy korun a stát musel ve státním rozpočtu najít téměř 12 miliard korun, aby nebyla v ohrožení konkurenceschopnost tradičních českých firem. Celá věc má také přímý dopad na zaměstnanost: Každá miliarda vyplacená zbytečně odebírá z průmyslu prostředky na 2000 pracovních míst. Vysoké náklady na OZE tak ohrožují až 20 tisíc pracovních míst v době krize,“ dodal premiér.

Je nutné stanovit cenový strop

Podle předsedy české vlády by spotřebitelé měli znát jasnou částku, kterou budou v následujících letech platit. To, co bude nad tento strop, se bude platit ze státního rozpočtu. „Kloním se k názoru, že by bylo vhodné tento cenový strop nastavit na delší období, například pěti let, aby všichni účastníci trhu věděli, co je čeká,“ uvedl předseda vlády a dodal, že cílem vlády je návrat k původní myšlence obnovitelných zdrojů: „Pokud si domácnosti, živnostníci, případně celé vesnice, postaví malý zdroj obnovitelné energie, který jim ušetří peníze za elektřinu nebo teplo, musíme jim to usnadnit. U některých zdrojů jsme však již naplnili národní akční plán a jejich podporu proto do budoucna zastavíme. Jedná se hlavně o fotovoltaiku a bioplynové stanice.“

Kontrola neprůhledných projektů

V souvislosti s podporu obnovitelných zdrojů energie premiér Nečas zdůraznil nutnost kontroly oprávněnosti dotací a podpor. „Každý, kdo hraje nepoctivě, musí být odhalen a potrestán. Je však potřeba také jasně říci, že z celkového počtu skoro 25 tisíc solárních elektráren je určitě 90 procent normálních, slušných podnikatelů, kteří využili nastavení podpory ze strany státu a postavili si např. na střeše svého domu malý panel. Na ty se kontrola státu nebude primárně soustředit, začneme kontrolovat hlavně velké a neprůhledné projekty.“

Dalším krokem pro příjemce státní podpory by měla být povinnost rozkrýt majetkovou strukturu, jinak dojde k jejímu pozastavení. „Jsme přesvědčeni, že tímto krokem ušetříme miliardy korun ročně a zároveň zjistíme, kdo podporu skutečně dostává,“ uvedl premiér Nečas.

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková a premiér Petr Nečas na společné tiskové konferenci

Podporujeme meziresortní řešení

Konkrétní návrhy přinesla Meziresortní koordinační skupina ve složení NKÚ, ERÚ, Státní zastupitelství a Policie ČR, kterou inicioval premiér Petr Nečas počátkem letošního roku. Jedná se o následující kroky:

  • Zefektivnit předávání informací mezi jednotlivými úřady při jejich kontrolách
  • Pomoci rozkrýt vlastnické vztahy tam, kde je to možné
  • Důsledný postih nepoctivých a ochrana poctivých
  • Cílený tlak na snižování distribučních poplatků v plynárenství, elektrárenství, teplárenství
  • Opravdová kontrola regulovaných subjektů a podmínek na energetickém trhu
  • Skutečná ochrana konečných spotřebitelů

Férové podmínky pro domácnosti a podnikatele

Cílem vlády je zasadit se o nastavení férových podmínek pro domácnosti a podnikatelské subjekty. Kromě podporovaných zdrojů energie, je podle premiéra Nečase nutné regulovat i ostatní části energetiky tak, aby se odlehčilo všem spotřebitelům. „Vítám záměry ERÚ i v oblasti regulace distribučních poplatků v plynárenství a doufám, že brzy dojde k dohodě, která bude mít za výsledek snížení cen na fakturách za plyn. Podobný krok musí rovněž přijít v oblasti distribuce elektřiny, kde je prostor pro snížení celkových cen asi ještě větší,“ řekl premiér, který považuje za nutné zachovat ekonomickou konkurenceschopnost a ochránit všechny spotřebitele, tedy malé domácnosti i velké firmy.

„Chceme se soustředit na to, abychom v době krize zbytečně nezvyšovali povinné výdaje a náklady pro firmy, ani rodiny. To jedním z důležitých předpokladů, jak nesnižovat, ale naopak zvyšovat konkurenceschopnost české ekonomiky,“ dodal Petr nečas.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Návrh řešení ze strany vlády:

• Zastropovat příspěvky na OZE placené konečnými spotřebiteli

• Stanovit pevné období zastropovaných cen pro spotřebitele

• Tlak na státní úřady s cílem řešení situace

• Zastavit budoucí podporu tam, kde již není potřeba

• Kontrola oprávněnosti čerpání veřejných prostředků na podporované zdroje

• Povinnost rozkrýt vlastnickou strukturu příjemců podpory, tj. provozovatelů a vlastníků podporovaných elektráren

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání premiéra s předsedkyní ERÚ, 23. května 2013

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie