Aktuálně

2. 2. 2009 12:49

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2009

Přinášíme znění tiskové zprávy Ministerstva financí ČR.

Budova Ministerstva financí ČRStátní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč. Jeho tendence ve srovnáni se schváleným rozpočtem a skutečností roku 2008 ukazuje tabulka v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie