Aktuálně

7. 1. 2008 9:50

Pololetní hodnocení reformy ve školství

Pedagogové odpovídali na dotazník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o školské reformě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svém serveru pod titulkem „Co si učitelé a ředitelé myslí o školské reformě?“ některé názory na školskou reformu. Stalo se tak těsně před pololetím a podle slov ministerstva, se jedná o „dosavadní zkušenosti s kurikulární reformou v praxi“. Několik pedagogů a pedagožek odpovídalo na otázky jim položené v dotazníku a odpovědi jsou zveřejněny v původním znění.

Pedagogové odpovídaly na níže položené otázky:

V čem spočívá hlavní přínos školské reformy?

Co přinesla tvorba školního vzdělávacího programu vaší škole?

Pocítili jste při tvorbě školního vzdělávacího programu nějaká úskalí?

Myslíte si, že vám reforma může ve vaší práci pomoci?

Co konkrétně přinese školská reforma rodičům a jejich dětem v tomto školním roce?

Domníváte se, že využijete větší volnost, kterou nový způsob výuky nabízí?

Změní se podle vás díky školnímu vzdělávacímu programu práce učitelů?

Máte nějaké tipy, jak by se rodiče vašich žáků mohli na zavádění reformy do praxe podílet?

Odpovědi se dočtete na serveru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie