Aktuálně

5. 12. 2008 14:09

Premiér na setkání s generálním tajemníkem Rady EU Javierem Solanou

Premiér Mirek Topolánek v pátek 5. prosince přivítal v pražské Kramářově vile generálního tajemníka Rady Evropské unie a Vysokého představitele EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Javiera Solanu.


Spolupráce v průběhu českého předsednictví 
Oficiální logo českého předsednictví.Předmětem jednání premiéra a Javiera Solany byla politicko-bezpečnostní a ekonomická témata, premiér se rovněž věnoval otázkám energetické bezpečnosti. Tato témata ostatně představují priority českého předsednictví, které premiér při jednáních se zahraničními partnery představuje pod zkratkou "3E" - Economy, Energy, External Relations (hospodářství, energetika a Evropě ve světě). Vzhledem k portfóliu Javiera Solany se věnovali především tématu zahraničních vztahů, návaznosti CZ PRES na FR PRES v otázce obnovy Gruzie. Probírali se dále vztahy s Ruskem v kontextu obnoveného dialogu EU a Ruska o PCA, dále se zabývali otázkou rozšíření o země Západního Balkánu v rámci procesu stabilizace regionu. Diskutovali o projektu Východního partnerství, jež bude započat právě za CZ PRES a bude mít za cíl prohloubit spolupráci zemí V Evropy s EU.

Společným jmenovatelem probíraných témat bylo upevnění a zintenzivnění vzájemné spolupráce od 1. ledna, kdy se Česká republika zhostí role předsednického státu EU.

Javier SolanaÚřad Vysokého představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (High Representative, HR) byl zřízen Amsterdamskou smlouvou v roce 1999. Od počátku zastává tento post Javier Solana (mandát obnoven v roce 2004 na dalších pět let), který je zároveň generálním tajemníkem GS Rady. HR by měl vzhledem k půlroční rotaci předsednictví Rady usilovat o větší kontinuitu a viditelnost Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. K hlavním úkolům HR patří: pomáhat předsednictví Rady, které zastupuje Unii navenek v záležitostech SZBP; přispívat k formulování, přípravě a provádění politických rozhodnutí; v případně žádosti předsednictví vést politický dialog se třetími stranami. Politický mandát HR je omezen rozhodnutími Rady a pokyny předsednictví. HR zaujímá velmi vlivnou pozici v EU i na mezinárodní scéně.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie