Aktuálně

24. 3. 2016 16:12

Premiér Sobotka jednal v Paříži s prezidentem Hollandem a premiérem Vallsem

Předseda vlády Bohuslava Sobotka ve čtvrtek 24. března 2016 v Paříži jednal s prezidentem Françoisem Hollandem.
Předseda vlády Bohuslava Sobotka ve čtvrtek 24. března 2016 v Paříži jednal s prezidentem Françoisem Hollandem.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal v rámci své pracovní návštěvy v Paříži ve čtvrtek 24. března 2016 s předsedou vlády Manuelem Vallsem a prezidentem Françoisem Holladem. Hlavním tématem setkání byly především události v Bruselu a aktuální evropské otázky. Předmětem jednání byla také vzájemná spolupráce zemí v oblasti obchodu a investic a naplňování Akčního plánu strategického partnerství na léta 2014–2018.

Předsedové vlád se shodli na nutnosti spolupráce zemí Evropské unie v boji proti terorismu, lepší spolupráci tajných služeb a důsledné ochraně vnější hranice EU. Diskutovali také závěry březnové Evropské rady, jejímž výsledkem je dohoda s Tureckem, na základě které Turecko přebírá všechny migranty, kteří nelegálně vstoupili na území Řecka. Premiéři se shodli na potřebě dodržení dohody.

Předsedové vlád přivítali posilování kontaktů mezi členy vlád i na expertní úrovni v rámci naplňování Akčního plánu strategického partnerství na léta 2014–2018. Mezi hlavní oblasti spolupráce, na které se Akční plán zaměřuje, patří posilování mezilidských kontaktů, rozvoj obchodu a investic, energetika a udržitelný rozvoj a spolupráce v oblasti výzkumu, vzdělávání a kultury.

„Francie je naším blízkým evropským partnerem a tradičním spojencem. Za dva roky působení naší vlády jsme dosáhli významného posílení česko-francouzské spolupráce. Velký potenciál skýtá hospodářská spolupráce v technologicky náročných oborech s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou letectví, kosmický průmysl ale také obranný průmysl. Naše země jsou také blízkými partnery v oblasti energetiky – společně se v EU zasazujeme o nediskriminační zacházení s různými zdroji energie a využívání jaderné energie v rámci přechodu na nízkouhlíkovou energetiku,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Dalším tématem obou jednání byla spolupráce v oblasti kosmického průmyslu, vědy a výzkumu, spolupráce v oblasti energetiky, situace v regionu Blízkého východu a také příprava varšavského summitu NATO.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie