Aktuálně

12. 6. 2009 14:51

Prohlášení českého předsednictví a EK k vývoji mexické chřipky

Světová zdravotnická organizace (WHO) od včerejšího dne zvýšila stupeň pandemického ohrožení nákazy chřipkovým virem A/H1N1 ze stupně 5 na stupeň 6, což reflektuje obsah schválené definice WHO tohoto stupně.

Toto hodnocení se však týká pouze epidemiologické distribuce a šíření viru, nikoli závažnosti klinických symptomů. K stávajícímu dni vykazuje nákaza virem A/H1N1 pouze lehké až mírné příznaky a nízkou úmrtnost.

V reakci na stávající vývoj se shodla česká ministryně zdravotnictví Dana Jurásková s komisařkou pro zdraví A. Vassiliou na společné koordinaci, jež bude následovat po formálním vyhlášení stupně 6 ze strany WHO, což znamená, že mají být aktivovány národní pandemické plány.

V reakci na tuto hrozbu se Rada EU pod vedením českého předsednictví spolu s Evropskou komisí shodly na mimořádném jednání ministrů zdravotnictví dne 30. dubna v Lucemburku na prioritních opatřeních, která je zapotřebí učinit. Také během zasedání Rady EPSCO ve složení ministrů zdravotnictví v Lucemburku dne 9. června se Evropská komise a členské státy zavázaly k diskusi, při využití struktury Výboru pro zdravotní bezpečnost, o společné reakci a postupu k této hrozbě.

České předsednictví a Evropská komise budou pokračovat ve své aktivní roli při plánování, koordinaci a zlepšování opatření, která by měla snižovat dopady šíření viru A/H1N1. Evropská komise úzce spolupracuje s Evropský centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskou lékovou agenturou (EMEA) a je v pravidelném kontaktu s WHO a svými mezinárodními partnery v Akční skupině pro celosvětovou zdravotní bezpečnost v USA, Mexiku, Kanadě a Japonsku (GHSAG). Další vývoj situace budeme i nadále sledovat a podle toho budou podniknuty příslušné kroky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie