Aktuálně

8. 1. 2009 16:39

Prohlášení EU o sporu mezi Ukrajinou a Ruskem o energetické bezpečnosti

EU - ilustrační foto
EU - ilustrační foto
Znění prohlášení Evropské unie. Zpráva je rozšířena o zvukový záznam tiskové konference místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry.

Prohlášení Evropské unie ke sporu mezi Ukrajinou a Ruskem o energetické bezpečnosti

Současná situace, jež byla zapříčiněna přerušením dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu, působí závažné problémy pro mnohé ze zemí EU.

1. Současná situace, jež byla zapříčiněna přerušením dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu, působí závažné problémy pro mnohé ze zemí EU. Jelikož solidarita v rámci EU je velmi důležitá, tento problém se týká celé EU. Je nepřípustné, aby obyvatelé a podniky EU trpěli nedostatkem plynu z důvodu nedodržování smluvních závazků ze strany Ruska a Ukrajiny.

2. Při prvních známkách snížení dodávek plynu na počátku ledna 2009 EU spojenými silami usilovala o usnadnění dialogu mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě strany prozatím neprokázaly dostatečné odhodlání k řešení tohoto problému, což poškozuje jejich důvěryhodnost. EU nicméně očekává, že současné jednání vyústí v rychlé řešení. Naléhá na Rusko i na Ukrajinu, aby dostály svým závazkům dodavatelské a tranzitní země a okamžitě obnovily obvyklé dodávky na evropský trh.

3. EU vyzývá obě strany, aby akceptovaly nezávislé sledování skutečného toku plynu v plynovodech.

4. 12. ledna se bude konat mimořádné zasedání Rady pro energetiku, aby posoudilo situaci na energetickém trhu včetně monitorování a aby jednalo o konkrétních opatřeních, která by měla být podniknuta.

5. EU též trvá na nutnosti vytvoření podmínek pro dlouhodobé řešení, které by bylo založeno na mezinárodně uznávaných principech a které by následně ukončilo pravidelně se opakující krize uprostřed zimy.

6. Bezpečné dodávky energie jsou pro EU prioritou. Týkají se odpovědnosti a solidarity veškerých členských států. Proto EU urychlí práci na iniciativách týkajících se energetické bezpečnosti, které jsou uvedeny v odstavci 17 v závěrech z říjnového zasedání Evropské rady. Zvláštní pozornost bude věnována především prioritnímu propojení v rámci EU a s dodavatelskými a tranzitními zeměmi, zvýšení transparentnosti a rozvoji krizových mechanismů pro řešení dočasných výpadků v dodávkách. Energetická bezpečnost bude na programu nadcházejícím zasedání Rady pro všeobecné záležitosti s výhledem na dosažení rozhodnutí na jarním zasedání Evropské rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Zvukový záznam tiskové konference vicepremiéra A. Vondry

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie