Aktuálně

13. 3. 2013 17:52

Starostové a zemědělci o 300 milionů eur nepřijdou

V Senátu dnes premiér Petr Nečas vysvětloval, že starostové a zemědělci o své dotace nepřijdou. Dostanou je totiž v rámci Fondu soudržnosti.

Starostové a zemědělci o 300 milionů eur nepřijdou

K transferu 300 milionů eur z Fondu rozvoje venkova do Kohezního fondu se předseda vlády rozhodl plně v souladu s mandátem vlády a snahou o upřednostnění podpory politiky soudržnosti oproti společné zemědělské politice. Podoba rozpočtu Evropské unie je výsledkem vyjednávání přímo v Bruselu.

Přesun byl pouze změnou oproti původnímu návrhu předsedy Evropské rady Hermana van Rompuye, nikoli transferem z předem již slíbených a dohodnutých prostředků. Nejde tedy o žádný výpadek prostředků. Snahou vlády bylo od počátku posilovat kohezní politiku ve srovnání s politikou společné zemědělské politiky, a to jak na úrovni EU, tak na národní úrovni.

Pro český venkov tedy bude 300 milionů eur k dispozici. Kohezní prostředky lze totiž použít na rozvoj venkova obdobným způsobem, jako prostředky v rámci společné zemědělské politiky. Podle premiéra kohezní politika poskytuje daleko lepší podmínky využívání fondů, včetně výhodnějšího spolufinancování a větší flexibility využití. Z tohoto hlediska byl uvedený krok rozumný.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie