Aktuálně

10. 12. 2014 16:18

Státní rozpočet pro rok 2015: Vláda plní své závazky

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes schválila návrh státního rozpočtu pro rok 2015, který předložila koaliční vláda premiéra Bohuslava Sobotky. Prorůstový rozpočet počítá s vyššími investicemi do dopravy, školství nebo podpory exportu.

Vláda plní svůj závazek udržet schodek veřejných financí pod 3 procenty HDP. Deficit státního rozpočtu v příštím roce nepřesáhne 100 miliard korun, což je o 20 miliard méně, než byl plán vlády Petra Nečase. Státní dluh bude v roce 2015 stagnovat na úrovni roku 2014.

Návrh rozpočtu počítá s příjmy ve výši 1 118,5 miliardy korun, což je o 19,2 miliardy korun více oproti schválenému rozpočtu na rok 2014. Výdaje jsou stanoveny ve výši 1 218,5 miliard korun. Meziročně se zvýší o 7,2 miliardy.

Oproti předchozím rozpočtovým výhledům je změnou výrazný nárůst vlastních příjmů, který nahrazuje růst deficitu. Předchozí vlády většinou volily cestu škrtání výdajů. Nárůst vlastních příjmů rozpočtu činí zhruba 27,5 miliardy korun. Na pokrytí priorit vlády je přitom potřeba přibližně 20 miliard korun. Vládě premiéra Bohuslava Sobotky se podařilo zastavit růst deficitu už v prvním roce jejího fungování.

Vláda nadále počítá s podporou strategických oblastí, jakými jsou například investiční pobídky, tvorba nových pracovních míst, politika zaměstnanosti nebo podpora ekonomické diplomacie v zemích, které představují exportní příležitost pro české firmy.

Návrh rozpočtu vlády Bohuslava Sobotky podpořili také zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a krajů.

Hlavní body státního rozpočtu 2015:

  • Navyšuje se rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, a tím i celkové investice do dopravy. Prostředky půjdou jak na páteřní spojení, tak na obnovu silnic 2. a 3. tříd včetně mostů.
  • Více peněz je vyčleněno na rozšiřování mateřských a základních škol. Od ledna bude také spuštěn fond, ze kterého budou moci obce financovat výstavbu mateřských škol.
  • Rozpočet počítá s navýšením prostředků i na vědu a výzkum nebo na obranu.
  • Od roku 2015 se zvýší důchody průměrně o 200 korun. Více peněz dostanou také rodiny s dětmi v rámci porodného na druhé a třetí dítě. Zároveň se podmínky upravily tak, že nárok na porodné bude mít více rodin.
  • Návrh rozpočtu obsahuje 3,5procentní meziroční růst objemu prostředků na platy v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích.
  • Vláda schválila také novelu zákona o důchodovém pojištění a obnovila tak valorizaci důchodů.
  • V rozpočtu je zohledněno zavedení druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty. Do desetiprocentní sazby budou od ledna 2015 spadat léky, knihy a nenahraditelná dětská výživa.
  • Rozpočet počítá s navýšením počtu zaměstnanců Úřadů práce o 600 zaměstnanců s účinností od ledna 2015. Ministerstvo práce a sociálních věcí se tak snaží personálně stabilizovat Úřady práce.
  • Prostřednictvím změny v rozpočtovém určení daní se posilují i místní rozpočty. V minulých letech totiž vlády na kraje a obce přesouvaly řadu povinností, aniž by jim k tomu zajistily odpovídající prostředky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie