Aktuálně

13. 8. 2009 11:22

Světový den cestovního ruchu se letos oslavuje již potřicáté

Tradiční oslava Světového dne cestovního ruchu (WTD) proběhne 27. září. Letošním tématem je „Cestovní ruch - Oslava rozmanitosti“.

Světový den cestovního ruchu se letos koná v Ghaně. V rámci této akce bude probíhat 3. ročník světové online fotografické soutěže.

Světový den cestovního ruchu se oslavuje na celém světě na počest přijetí stanov Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO). Téma pro letošní rok schválila na valném shromáždění v kolumbijské Cartageně v roce 2007. „Cestovní ruch - oslava rozmanitosti“ klade důraz především na schopnost turismu vytvářet porozumění mezi lidmi, podporovat sociální zodpovědnost a vyšší životní standard. Vytváření nových pracovních příležitostí přispívá k ekonomickému blahobytu.

Oslavy WTD jsou zcela dobrovolnou iniciativou pro subjekty cestovního ruchu ve veřejném i soukromém sektoru. Hlavním cílem oslav je podpora zvýšení povědomí o významu cestovního ruchu a jeho sociální, kulturní, politické i ekonomické hodnoty a přínos pro celkový rozvoj společnosti.

Při této příležitosti UNWTO představila také 3. ročník světové online fotografické soutěže. Ta je veřejně přístupná na internetové stránce. Soutěžit budou fotografie znázorňující schopnost turismu spojovat kultury, posilovat porozumění a mír.

Nejlepší fotografie budou prezentované na webové stránce a také v magazínu UNWTO. Vítězové soutěže budou vyhlášeni na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Berlíně, kde budou vystaveny jejich fotografie.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie