Aktuálně

29. 7. 2016 15:17

Vláda B. Sobotky funguje 2,5 roku, úspěšně plní program a prosazuje důležité závazky

Dnes v pátek 29. července uplynulo přesně 2,5 roku vlády Bohuslava Sobotky. Za třicet měsíců se vládě podařilo prosadit celou řadu zásadních změn, kterými zlepšuje životní situaci občanů České republiky v oblastech zaměstnanosti, zvýšení platů, podnikatelských investic, školství, zdravotnictví, sociálního systému, dopravy nebo bezpečnosti.

Koaliční vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL společně funguje dva a půl roku. Po celou dobu intenzivně pracuje na plnění závazků z programového prohlášení a z koaliční smlouvy.

Kabinetu Bohuslava Sobotky se podařilo prosadit následující klíčové vládní priority:

 • zvýšení minimální mzdy
  Záměrem kabinetu je, aby minimální mzda plnila svůj účel, a to především v boji proti chudobě, jako podpora motivace pracovat, omezení mzdového dumpingu, boji proti daňovým únikům a jako podpora ekonomického růstu. Již dvakrát ji zvýšila a plánuje se další zvýšení.
 • napravení důchodového systému
  Vláda ukončila tzv. druhý pilíř důchodového systému. Což je zásadním krokem pro stabilizaci systému sociálního pojištění. Dále obnovila automatickou valorizaci penzí o 100 % inflace a 1/3 růstu mezd.
 • zrušení poplatků ve zdravotnictví
  Vláda naplnila svůj slib, že zruší povinnost hradit jednotlivé úkony při poskytování zdravotní péče. Od ledna 2015 tak zůstal v platnosti pouze 90 Kč poplatek u pohotovosti, lidé už nemusejí platit 30 korun u lékaře, ani za recept v lékárně.
 • snížení zdanění léků a knih
  Od 1. ledna 2015 se snížila sazba DPH, kterou jsou zatíženy léky a knihy z 15 % na 10 %.
 • slevu na dani pro rodiny s dětmi
  Zákon o dani z příjmů zvyšuje slevu na dani u druhého, třetího a dalšího dítěte o 100 Kč respektive 300 Kč. Sleva by měla být účinná po schválení i zpětně za celý rok 2016.
 • zvýšit příspěvek na péči či rozšířit tzv. porodné.
  Návrh zákona o sociálních službách od 1. srpna 2016 zvýší o 10 % příspěvek na péči, který je poskytován lidem závislým na péči jiné osoby. K valorizaci nedošlo od zavedení systému výplaty příspěvku na péči v roce 2006.
  Od ledna 2015 se porodné vyplácí na první i druhé dítě. V rámci podpory rodin s nejnižšími příjmy se rovněž rozšířil okruh těch, kteří mají na podporu nárok.
 • zvýšení platů ve veřejném sektoru
  Vláda plánuje v rozpočtu na rok 2017 navýšit platy ve veřejném sektoru i starobní penze. Opět budou podpořeny příjmy domácností, zejména zvýšením platů zdravotníků o 10 %, platů učitelů o 8 % a ostatních zaměstnanců veřejného sektoru o 5 %.
 • posílení policie
  Klíčovou rolí státu je zajistit bezpečí všech svých občanů. Proto kromě potřebných investic do vybavení, se navyšují počty policistů a trvalým růstem platů přispíváme k personální stabilizaci všech bezpečnostních složek.
 • podpora dobrovolných hasičů
  Díky novému dotačnímu programu, který letos počítá s částkou 250 milionů korun, pomáhá vláda s modernizací požárních zbrojnic, zlepšením výbavy a automobilů. Celková podpora letos dosahuje téměř 400 milionů a je tak nejvyšší v historii.
 • zákon o státní službě
  V roce 2015 začal v plném rozsahu platit 13 let odkládaný zákon o státní službě.
 • konec účelového propouštění učitelů
  Novela zákona o pedagogických pracovnících zabránila tomu, aby byli učitelé ze škol účelově propouštěni na prázdniny, jak se tomu často dělo v minulosti.
 • rozvoj technického a odborného vzdělávání
  Vláda podporuje technické školství a vytváří podmínky pro jeho propojení s praxí a potřebami trhu práce.
 • nové rozdělování peněz na sport
  Ministerstvo školství v roce 2015 zahájilo nový program, který zajistí přímé poskytnutí státní dotace na činnost několika tisíců sportovních oddílů a jednot, pracujících s dětmi. Pro rok 2016 se díky vyjednáváním v roce 2015 meziročně navýšily prostředky na podporu sportu o 750 milionů korun.
 • vyšší zdanění hazardu
  Koalice i přes silný odpor hazardní loby prosadila diferencované zvýšení sazeb pro zdaňování všech hazardních her od 1. ledna 2016.
 • rozvojová pomoc
  Ministerstvo zahraničních věcí průběžně ve spolupráci s vládním i nevládním sektorem zajistilo naplňování Koncepce dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce (2010–2017) a Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce (2013-2017).
   

Vládou připravené návrhy, které jsou nyní v Parlamentu:

 • zavedení prorodinných opatření
  V zákoně o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka nemocenského pojištění „otcovská poporodní péče“, dílčí změny se provádějí u ošetřovného. V zákoně o důchodovém pojištění se změna týká sirotčích důchodů.
 • zákon o plošném zákazu kouření v restauracích
  Plošný zákaz kouření v restauracích je součástí návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Novela zakazuje i prodej cigaret nebo alkoholu v automatech. Klíčovým opatřením je ale zákaz škodlivého kouření v restauracích.
 • střet zájmů
  Novela zákona výrazně zvyšuje transparentnost veřejné správy díky zřízení Centrálního elektronického registru oznámení.
 • ústavní zákon o celostátním referendu
  Cílem návrhu ústavního zákona je zavedení institutu referenda o zásadních otázkách vnitřní nebo zahraniční politiky státu do ústavního pořádku České republiky.
 • státní zastupitelství
  Zákon zajistí nezávislost státních zástupců při vyšetřování trestných činů, mj. stanovením pevného funkčního období pro vedoucí státní zástupce a omezením možnosti jejich odvolání.
 • financování regionálního školství
  V Parlamentu vláda prosazuje spravedlivější financování regionálního školství od roku 2019.
 • transparentní stát a boj proti korupci
  ​V Senátu se v tuto chvíli nachází několik důležitých protikorupčních a transparenčních zákonů. Návrh zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích má za cíl posílení transparentnosti a kontroly financování politických stran a hnutí. Nedílnou součástí je i oblast volebních kampaní, kde byl Sněmovnou schválen návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony. Touto novelou bude dosaženo transparentního financování volebních kampaní, především ze strany třetích osob. V souvislosti s bojem proti daňovým únikům by měl být prosazen i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Návrh zákona upravuje stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit.


Mezi hlavní priority vlády, které chce prosadit ve zbytku funkčního období, patří:

 • udržení vysokého tempa hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst
 • spolupráce na budoucnosti Evropské unie
 • čerpání evropských fondů
 • pokračující navyšování minimální mzdy
 • sociální bydlení
 • zálohované výživné
 • regulace agenturního zaměstnávání
 • strategie bezpečnosti státu

Po dobu působení koaliční vlády Bohuslava Sobotky došlo také ke čtyřem personálním změnám. Věru Jourovou z hnutí ANO nahradila 3. října 2014 ve funkci nová ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. K druhé personální změně došlo 13. listopadu 2014, kdy ministra dopravy z hnutí ANO Antonína Prachaře nahradil nový ministr Dan Ťok. Od 1. března 2015 nahradil ve funkci ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou nový ministr Robert Pelikán za hnutí ANO. Na postu ministra školství nahradila 5. června 2015 Marcela Chládka za ČSSD nová ministryně Kateřina Valachová.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie