Aktuálně

20. 3. 2013 20:07

Vláda podpoří rychlý internet

Vláda dnes schválila záměry v oblasti rozvoje elektronických komunikací. Dokument je postaven na podpoře rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu, na zvyšování dostupnosti a rozvoji digitálních služeb a na posilování digitální gramotnosti a elektronických dovedností.

ilustrační obrázek - člověk u počítače

Premiér Petr Nečas zdůraznil význam elektronické komunikace a internetu: „Cenově dostupné a zároveň dostatečně rychlé připojení k internetu je podle názoru vlády pro většinu obyvatel České republiky základním prostředkem pro získávání informací, audiovizuálního obsahu nebo nástrojem k učení a komunikaci“.

Vysokorychlostní přístup k internetu je součástí základní infrastruktury, stejně jako dálnice, železniční koridory nebo energetická rozvodná síť. Bez ní není možná efektivní realizace podnikatelských záměrů. Kvalitní a rychlé připojení k internetu je také podmínkou pro vstup zahraničních investorů do České republiky.

Opatření k rozvoji internetu do roku 2020:

  • rozvoj vysokorychlostního internetu s rychlostí 30 Mbit/s pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností,
  • zvýšení dostupnosti internetu pro všechny bez ohledu na lokalitu, sociální postavení či zdravotní postižení,
  • vzdělávání k posílení digitální gramotnosti,
  • garantování svobodného přístupu k internetu, internetovým stránkám nebo on-line službám,
  • přístup občanů k informacím veřejného sektoru,
  • podpora audiovizuálních služeb a zajištění rovnováhy svobody podnikání, šíření a přijímání informací a ochrany osobních údajů,
  • garance pro obyvatele volně přijímat programy médií veřejné služby prostřednictvím zemského vysílání,
  • kybernetická bezpečnost,
  • důraz na samoregulaci internetového prostředí založené na konsenzu zúčastněných.

Dokument Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0: Cesta k digitální ekonomice navazuje na předchozí materiál z roku 2011, který v souvislosti s dynamickým vývojem v oblasti digitální ekonomiky aktualizuje o 17 nových opatření. Ta mají prorůstový a investiční charakter a jsou v souladu s dokumenty Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a dokumenty Evropské unie.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie