Aktuálně

10. 9. 2007 10:54

Vláda posoudí zamýšlená pravidla pro sčítání lidu v roce 2011

Věcný záměr pravidel pro sčítání lidí, bytů a domů v roce 2011 bude ve středu posuzovat vláda.

Novinkou proti předchozímu sčítání má být podle záměru možnost vyplnění a odeslání sčítacích formulářů elektronickou formou nebo využití dostupných zdrojů dat k předvyplnění formulářů nebo k omezení jejich rozsahu.

Český statistický úřad (ČSÚ) také plánuje, že si na rozdávání a sběr dotazníků najme firmu. Tuto změnu přivítali zástupci obcí, při sčítání v roce 2001 prý bylo zajištění sčítacích komisařů a spolupráce s nimi velkou zátěží pro obecní úřady. Podle vládních právníků ale tento plán ČSÚ skýtá určitá rizika. Cyril Svoboda po projednání záměru v Legislativní radě vlády řekl, že klíčovou otázkou bude ochrana osobních údajů, které občané sčítacím komisařům poskytnou.

Ladislav Pištora z ČSÚ k tomu uvedl, že dodavatele služeb, který bude sbírat formuláře při příštím sčítání lidu, vyberou statistici formou veřejné zakázky. Mezi základními podmínkami výběrového řízení věcný záměr zákona zmiňoval vedle profesionální zkušenosti a záruky pokrytí celého území státu také dlouhodobé působení na trhu doručovacích služeb a schopnost zajistit velkou část prací stálými zaměstnanci. K podmínkám také patřilo bezvýhradné zabezpečení ochrany údajů.

Lidé budou v dotaznících podle všeho opět vyplňovat údaje o svém domě nebo bytě. Oproti dříve zjišťovaným údajům o vybavení domácností lednicemi, pračkami či televizory budou možná lidé podle věcného záměru pouze uvádět to, zda mají počítač a díky němu i přístup k internetu. Nadále je ale čeká vyplňování kolonek s osobními údaji, informacemi o dětech, zaměstnání, národnosti, náboženském vyznání či případném stěhování.

Vyplněné formuláře by lidé mohli vrátit sčítacím komisařům nebo odeslat do ČSÚ poštou. V případě zvolení elektronické komunikace statistici počítají i s on-line vyplněním formulářů a jejich odesláním ČSÚ s automatickým zašifrováním obsahu a využitím dalších způsobů ochrany individuálních údajů. Statistici totiž předpokládají, že za tři roky by mohla mít přístup k počítačové síti zhruba polovina domácností.

Věcný záměr počítá s důslednou ochranou získávaných údajů. Například za porušení mlčenlivosti by sčítacím komisařům hrozila podle věcného záměru opět pokuta až 200.000 korun. Desetinásobně nižší sankce by hrozila lidem, kteří by se odmítli sčítání zúčastnit. V jejich případě by to byl dvojnásobně tvrdší postih než při posledním sčítání, kdy jim hrozila desetitisícová pokuta. Tehdy dotazníky odmítlo vyplnit 639 lidí.

Přesný termín sčítání v roce 2011 zatím nebyl stanoven. Předpokládá se, že bude opět na jaře (březen, duben) nebo případně na podzim (říjen, listopad). Před šesti lety statistici shromažďovali údaje k 1. březnu. Sčítání tehdy poznamenal i jejich spor s Úřadem pro ochranu osobních údajů o využívání informací o počtu dětí z posledního manželství a množství zaměstnávaných osob, v němž nakonec uspěli ochránci soukromí.

Vlastní návrh zákona o sčítání lidu má být jednou z norem, ke které se budou moci vyjádřit všichni občané. Počítá s tím ministerstvo vnitra v pilotní fázi projektu, kterým chce umožnit občanům podílet se na přípravě vládních dokumentů.

Sčítání lidu, domů a bytů se opakuje každých deset let. V českých zemích se koná pravidelně od roku 1869. Sčítání si má v letech 2008 až 2013 vyžádat výdaje v celkové výši 2,648 miliardy korun. Náklady na předchozí sčítání byly plánovány na 2,5 miliardy korun. Podle jeho konečných výsledků žilo k 1. březnu 2001 v České republice 10,230.060 lidí včetně cizinců. Za pět let se tento počet o něco zvýšil, ke konci loňského roku mělo Česko podle statistiků 10,287 milionu obyvatel.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie