Aktuálně

8. 6. 2011 14:14

Vláda projedná spolupráci při vymáhání pohledávek mezi státy EU

Vláda projedná návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek. Reaguje tak na rozhodnutí Evropské unie zefektivnit vzájemnou spolupráci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků a cel.

Důvodem je rozšíření a vyšší provázanost jednotného trhu Evropské unie. Vedle vymáhání pohledávek se norma týká také jejich zajišťování, výměny informací či doručování souvisejících dokumentů.

Nově by se měla oproti původní úpravě uplatňovat vzájemná spolupráce také u pohledávek plynoucích z místních a dalších druhů poplatků. Návrh ministerstva financí chce také doplnit a zpřesnit stávající pravidla vzájemné mezinárodní spolupráce.

Ta má za úkol například upravit organizaci spolupráce stanovením konkrétních kontaktních orgánů a jejich působnosti. Dále má umožnit dožádání vymáhání pohledávky v jiném státě, aniž by byla vyčerpána možnost upokojit pohledávku z aktiv dlužníka v dožadujícím státě.

Návrh má také umožnit účast zástupce dožadujícího orgánu na úkonech orgánu dožádaného. Dožadujícím orgánem se rozumí správce pohledávky, tedy především finanční a celní úřady, obce, soudy a další orgány veřejné správy. Dožádaným orgánem je orgán poskytující mezinárodní pomoc na základě žádosti kontaktního orgánu jiného státu. V pozici dožádaného orgánu budou podle návrhu vystupovat pouze pověřené finanční a celní úřady.

Návrh přináší pro přispění k efektivnějšímu provádění mezinárodní pomoci také stanovení úplnějších a jasnějších pravidel vzájemné spolupráce mezi správci daně jednotlivých členských států, respektive mezi jejich kontaktními orgány.

Příslušným orgánem pro kontakty s Evropskou komisí je v této oblasti navrhováno ministerstvo financí, které určí kontaktní orgány České republiky a veškeré informace a změny bude následně komunikovat Evropské unii.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie