Aktuálně

20. 11. 2018 12:38

Vláda schválila navýšení minimální mzdy o 1 150 korun měsíčně

Vláda na jednání v úterý 20. listopadu rozhodla mimo jiné o navýšení minimální mzdy na 13 350 korun měsíčně
Vláda na jednání v úterý 20. listopadu rozhodla mimo jiné o navýšení minimální mzdy na 13 350 korun měsíčně
Vláda Andreje Babiše na jednání v úterý 20. listopadu 2018 schválila novou výši minimální mzdy platnou od 1. ledna 2019. Zvýší se o 1 150 korun měsíčně na 13 350 korun. Schválila také návrh novely zákona o volbách do Evropského parlamentu, která zavádí přísnější sankce za vícenásobné hlasování v týchž evropských volbách, či návrh finanční pomoci uprchlíkům v Turecku. Pomůže také firmě BMW s financováním výstavby nového technologického centra u Sokolova.

Minimální mzda v České republice od 1. ledna 2019 stoupne z 12 200 korun na 13 350 korun měsíčně. Příslušnou novelu nařízení o minimální mzdě schválila vláda. U minimální mzdy se jedná o zvýšení o 1 150 korun měsíčně, tedy o 9,4 procenta. Zároveň se zvyšuje základní hodinová sazba ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Jedná se o kompromis dosažený na jednání vlády se sociálními partnery 14. listopadu 2018. Podle vlády schválené navýšení zohledňuje současný ekonomický vývoj, předpokládaný růst mezd a spotřebitelských cen a příznivou prognózu relevantních makroekonomických ukazatelů pro roky 2018 a 2019 a měl by v roce 2019 vzhledem k předpokládanému nárůstu průměrné mzdy v národním hospodářství zabezpečit lepší pozici pro vytvoření nového mechanismu valorizace minimální mzdy. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/files/clanky/34598/TZ_-_Ministryne_Malacova_prosadila_druhe_nejvetsi_nominalni_zvyseni_minimalni_mzdy_v_historii.pdf

Ministři schválili také návrh novely zákona o volbách do Evropského parlamentu, která reaguje na rozhodnutí Rady (EU, Euroatom) ze 13. července 2018, jímž se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách. Rozhodnutí Rady upravuje celkem osm článků Aktu o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, na kterých členské státy nalezly jednomyslnou shodu. Současný zákon o volbách do Evropského parlamentu již sedm těchto článků naplňuje, do plné implementace schází už jen povinnost členských států přijmout nezbytná opatření, která zajistí, že dvojí hlasování ve volbách do Evropského parlamentu bude podléhat účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím.

Novela zákona proto mj. zavádí novou skutkovou podstatu přestupku spočívající ve vícenásobném hlasování v týchž volbách do Evropského parlamentu a zvyšuje sankci za dvojí zápis do volební evidence pro volby do Evropského parlamentu ze současných 5 000 korun na 10 000 korun. Vláda rovněž požádá Poslaneckou sněmovnu, aby vzhledem k časové tísni novelu přijala už v prvním čtení.

Kabinet také odsouhlasil příspěvek České republiky do rozpočtu Evropské unie, který bude využit na pomoc uprchlíkům v Turecku. Jedná se o součást Akčního plánu EU–Turecko z října 2015 a března 2016. Celková výše pomoci Evropské unie Turecku v rámci Akčního plánu činí 3 miliardy eur na roky 2016–2019 (I. tranše) a rovněž 3 miliardy eur na roky 2019–2023 (II. tranše). V rámci I. tranše už Česká republika přispěla částkou 20 378 239,81 eur. Vláda dnes odsouhlasila, že ve II. tranši pošle do rozpočtu EU 11 382 433 eur. Peníze pro Turecko hradí ze dvou třetin Evropská unie ze svého rozpočtu, o zbytek se dělí členské státy. Výplata peněz Turecku je vázána na přísné kontroly prováděných opatření, jejichž cílem je zastavení ilegální migrace a řízení migrace legální.

Vláda schválila rovněž investiční pobídku pro strategickou investiční akci společnosti BMW Vertriebs GmbH. Firma má v plánu vybudování technologického centra se zaměřením na vývoj vozidel a asistenčních systémů řidiče v Sokolově. Během následujících sedmi let chce na Sokolovsku investovat více než 2,5 miliardy korun. Touto investicí bude vytvořeno minimálně 250 nových pracovních míst v okrese Sokolov se značným poměrem vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což by mělo regionu pomoci řešit nadprůměrně vysokou nezaměstnanost v rámci celé ČR. Vláda se rozhodla firmě nabídnout slevy na dani z příjmů a finanční podporu na vytváření nových pracovních míst, na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců a na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci. Celkem by investiční pobídka měla dosáhnout výše 528,75 miliardy korun.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-20--listopadu-2018-170159/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie