Aktuálně

21. 12. 2007 10:57

Výměna informací o jaderné bezpečnosti mezi ČR a Rakouskem bude intenzivnější

Tak zvanou Informační dohodu podepsali ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg a velvyslankyně Rakouska v ČR Dr. Margot Klestil-Löffler. Oba státy se podpisem Protokolu zavazují ke zlepšení výměny informací v otázkách ochrany před zářením a jaderné bezpečnosti, která tak dosáhne příkladné úrovně.

Důležitý dokument byl podepsán 20. prosince. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky mění Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením. Protokolem změněná Dohoda nabízí dostatečný rámec pro vysokou úroveň přeshraniční výměny informací, týkajících se jaderné bezpečnosti. V budoucnosti by mělo dojít k intenzivnější výměně informací mezi oběma státy, zejména o velkých změnách jaderných zařízení, včetně nové výstavby a odstavení jaderných elektráren. Změna také vytváří právní základ pro rozsáhlé konzultace v jednotlivých případech.

Podle zprávy Ministerstva zahraničních věcí ČR se Rakousko a Česká republika podpisem Protokolu zavazují zajistit podstatně vyšší úroveň bezpečnosti obyvatel obou zemí. Vysoké úrovni spolupráce v otázce výměny informací by se tak mělo dostat nového právního rámce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie