Aktuálně

29. 3. 2023 17:28

Výsledky jednání vlády 29. března 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Aktualizace Národního plánu obnovy, včetně půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost
čj. 251/23
Předkládají: ministři pro evropské záležitosti a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Žádost o schválení změny dokumentace programu 11782 „Podpora rozvoje regionů 2019+“
čj. 245/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Informace o podpoře rozvoje socioekonomicky zaostávajících a strukturálně postižených regionů
čj. 246/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

4. Informace pro vládu České republiky o aktuálním stavu výstavby a přípravy dopravních staveb v okresech Bruntál, Jeseník a Šumperk
čj. 244/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2022
čj. 237/23
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Změna Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
čj. 236/23
Předkládají: předseda vlády a vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh aktualizovaného znění Statutu Rady pro fondy Evropské unie
čj. 223/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na jmenování mezirezortních komisí týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
čj. 241/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Pobřeží slonoviny o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čj. 232/23
Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na obeslání 16. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a dalších souvisejících zasedání (1.–12. května 2023, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 243/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí v Indické republice ve dnech 26. února až 1. března 2023
čj. 231/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o Česko-polském fóru
čj. 249/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Vybrané aktivity rezortu Ministerstva kultury ČR v Moravskoslezském a Olomouckém kraji
čj. 252/23
Předkládá: ministr kultury

3. Zpráva o naplňování Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ za rok 2022
čj. 224/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

4. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Výroba a dodání samolepících vízových štítků pro zabezpečení plynulého výkonu vízové agendy na zastupitelských úřadech v letech 2023 a 2024, vzor EU 2018“
čj. 229/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí

5. Pronájem prostor datového centra pro potřeby EUSPA
čj. 239/23
Předkládá: ministr financí

6. Informace pro vládu České republiky o připravované horizontální spolupráci při naplňování společných cílů spočívajících v plnění úkolů v oblasti ochrany bezpečnosti, zdraví osob a majetku, veřejného pořádku, efektivní spolupráce a při budování a zajišťování vládního programu digitalizace České republiky 2018+ s názvem „Digitální ČESKO“ – sdílení kapacit ICT infrastruktury
čj. 242/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie