Aktuálně

18. 2. 2011 10:35

Vzdělání musí být elitní, reforma ale nesmí myslet jen na elity, řekl premiér rektorům

Cílem vládní reformy vysokoškolského vzdělávání bude zvýšení úrovně vzdělanosti celé společnosti, nesmí myslet jen na elitní studenty. Předseda vlády Petr Nečas to řekl na zasedání pléna České konference rektorů v Plzni.

Reforma vzdělávacího systému je příležitostí k posílení konkurenceschopnosti, modernizace země a zvýšení kvality života,“ řekl na úvod český premiér.

Za hlavní cíl chystané reformy označil obecné zvýšení vzdělanosti společnosti. „Nemůžeme dopustit rozevírání nůžek mezi nejvíce a nejméně nadanými. Musíme myslet stejně tak na ty nejlepší, jako na ty pod průměrem,“ řekl Nečas.

Za znepokojivé označil premiér výsledky mezinárodního srovnání úrovně vzdělání. V nich čeští studenti propadli. „Musíme studenty naučit se učit, naučit je přijímat poznatky, umět je vyhodnotit a pracovat s nimi,“ řekl premiér.

V minulosti podle něj byla naplněna především kvantitativní poptávka po vysokoškolském studiu. „Vysokoškolské vzdělání budoucnosti nesmí být masové na úkor kvality,“ řekl premiér představitelům vysokých škol. V této souvislosti kritizoval často zbytečné formální nároky na vzdělání při nástupu do zaměstnání. Ty podle něj zvyšují umělou poptávku po vysokoškolském vzdělání

Premiér také vyzdvihl práci Národní ekonomické rady vlády, která ve své studii o konkurenceschopnosti země jasně vyzdvihla nutnost reformy českého vzdělávání. „Terciární vzdělávání může být motorem hospodářského růstu země. Je ale zřejmé, že se musíme soustředit na reformu celého systému, ne jen na oblast vysokých škol,“ řekl premiér.

V rámci reformy vysokého školství bude podle českého premiéra nutné zavést školné, které zajistí více peněz pro samotné školy a pomůže zvýšit úroveň výuky. Také bude mít regulační funkci, která zabrání studování „na oko,“ které zároveň nese velké nároky na rozpočet škol. „Je samozřejmé, že systém školného bude doprovázet systém grantů a půjček, bude tedy zajištěna sociální citlivost,“ ujistil premiér.

Jan Osúch, mluvčí vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie