Aktuálně

10. 11. 2014 17:30

Náklady práce a vliv jejich výše na příliv přímých zahraničních investic do ČR

V současné době se opět otevírá diskuze o tom, že konkurenceschopnost České republiky podkopávají vysoké tuzemské vedlejší náklady práce, a to především sociální odvody. Ty jsou skutečně čtvrté nejvyšší v zemích OECD – ovšem celkové náklady práce u nás výrazně snižují nízké mzdy, takže v rámci evropské unie jsou náklady práce v České republice desáté nejnižší.

Naše studie chce doložit, že případné snížení nepřímých nákladů práce v České republice by mělo pro firmy dopad jen velmi nízký, zato veřejné rozpočty by přišly o značné sumy peněz. Českým problémem je spíše nízká produktivita práce v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU – tato nízká efektivita zvyšuje náklady efektivní práce. V závěru studie potom pomocí metody tzv. gravitačních modelů zkoumáme závislost přílivu zahraničních investic na ceně práce a dalších veličinách. Touto analýzou se snažíme nalézt odpověď na otázku, zda je pro příliv přímých zahraničních investic do ČR významným determinantem výše zdanění práce, či náklady práce jako celek.

Pomocí empirických metod je otestován dlouhodobě sdílený předpoklad, že zahraniční investoři determinují svůj příchod do ČR výší pojistných odvodů, které jakožto zaměstnavatelé hradí. Na základě výsledků jsme došli k jednoznačnému závěru, že pro zahraniční investory je determinantem jejich příchodu do ČR až celková cena práce, jejíž výše je u nás v porovnání s ostatními zeměmi EU stále nízká. Není proto žádný důvod nadále přemýšlet nad jejím snižováním.

Z naší analýzy vyplynulo, že podniky by se měly více než na snižování vedlejších nákladů práce soustředit na zvýšení vlastní produktivity práce.

Další podrobnosti a kompletní analýzu naleznete v přiloženém souboru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie