Na pravou míru

1. 4. 2011 10:04

Úřad vlády o smlouvě s Němcem nikdy nelhal

Odmítáme tvrzení dnešních Hospodářských novin (1. dubna 2011), že Úřad vlády lhal o tajné smlouvě s exministrem JUDr. Pavlem Němcem. Stejnopis, tedy originál této smlouvy, Úřad vlády k dispozici nemá, tuto informaci dostávali redaktoři HN od počátku.

V původní informaci o údajné skartaci smlouvy došlo k neúmyslné záměně odborných názvů a tím i typu dokumentů z oblasti vedení spisové služby. Co se originálu smlouvy týče, pravděpodobně došlo k jeho ztrátě při předávání agendy v rámci organizačních změn. Toto upřesnění obratem Úřad vlády poskytl. Následné šetření Národního archivu na Úřadu nekonstatovalo žádné pochybení ve vedení evidence smluv. Tvrzení, že kontroloři usvědčili Úřad vlády z podávání mylných informací proto odmítáme.

Text této smlouvy nelze poskytnout, s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů, jakož i ochranu obchodního tajemství. Informaci o předmětu smlouvy, tedy že byla uzavřena na „poradenskou činnost v oblasti činnosti předsedy vlády," (tehdy Ing. Mirka Topolánka) Úřad vlády nikdy netajil. Opět uvádíme, že na základě této smlouvy nebylo nikdy poskytnuto žádné finanční plnění.

Současné vedení Úřadu vlády transparentně poskytuje všechny smlouvy, které je možné v souladu se zákony zveřejnit. Tak tomu bylo, je a bude i nadále.

Jan Osúch, mluvčí Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter