Na pravou míru

16. 8. 2012 12:17

Vyjádření vedoucího Úřadu vlády ČR k článku serveru Lidovky.cz s názvem "Dva šéfové úřadu přišli o místo. Kvůli partyzánské inventuře?"

Rád bych uvedl na pravou míru některé lži, které v citovaném článku zazněly. Především – personální otázky týkající se Úřadu vlády ČR má ve své kompetenci personální odbor, jež spadá pod řízení vedoucího úřadu vlády. V dikci tohoto kompetenčního uspořádání proběhl i odchod náměstkyně vedoucího úřadu vlády Kateřiny Hrazdilové a ředitele Odboru hospodářské správy Ivana Lidického. Kompetence vrchní ředitelky Sekce kabinetu předsedy vlády Jany Nagyové do těchto oblastí nezasahují a nemá s nimi nic společného. To samé platí pro otázky týkající se správy a inventarizace majetku Úřadu vlády ČR.

Tvrzení o zastavení inventarizace není pravdivé. Inventarizace majetku a závazku podle zákona se provádí pravidelně a na základě předem schváleného plánu prací útvarů řízených vedoucím úřadu vlády. Tato inventarizace probíhá po etapách – vzhledem k velkému objemu majetku spravovaného Úřadem vlády ČR. Některé etapy již byly dokončeny, další probíhají či se jejich začátek teprve chystá.

Lubomír Poul, vedoucí úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter