Očekáváné události

11. 12. 2007 11:28

12. 12.: Schůze vlády, TK ve 14.00 hod.

Členové vlády ve středu 12. prosince 2007 od 9 hod. projednají mimo jiné:
- návrh novely zákona o elektronických komunikacích
- návrh zákona o lidských tkáních a buňkách
- návrh novely zákona o silniční dani
- návrh změny nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
- návrh změny nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání
- nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008
- legislativní a technicko-organizační opatření k zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v ČR
- vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky ČR pro léta 2005-2013
- analýzu možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložiště

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz. Na této adrese je možné sledovat průběžné výsledky jednání vlády.

8.55 hod. – fototermín
14.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)
Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter