Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

20. 3. 2009 10:37

23. 3.: Schůze vlády ČR, TK ve 13 hod.

Schůzi vlády v pondělí 23. března bude od 9 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh zákona o České národní bance

- návrh věcného záměru zákona o veřejné službě

- aktualizaci Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011

- Situační analýzu sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova se zaměřením na sídliště Janov

- řešení aktuálních problémů sociálního vyloučení

- projekt Letní školy migračních studií

- Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

8.55 hod. – fototermín

13.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

 

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter