Očekáváné události

22. 11. 2016 15:16

23. listopadu 2016: Schůze vlády ČR, TK v 15.00 hod.

Členové vlády ve středu 23. listopadu 2016 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Zprávu o realizaci Národního programu reforem České republiky 2016 včetně provádění doporučení Rady EU z roku 2016, předkládá: předseda vlády
  V rámci Výboru pro Evropskou unii projedná kabinet Bohuslava Sobotky Zprávu o realizaci Národního programu reforem České republiky 2016 včetně provádění doporučení Rady EU z roku 2016. Ta podává přehled o stavu provádění opatření vytyčených za účelem podpory dlouhodobého hospodářského růstu a stabilní zaměstnanosti.
 • Návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti a zákona o svobodném přístupu k informacím, předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Novelizací vláda reaguje na evropskou směrnici, která má zajistit vysokou úroveň bezpečnosti sítí a informačních systémů v EU. Návrh tak rozšiřuje působnost stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti na provozovatele základních služeb i správce a provozovatele informačních systémů základních služeb, kteří působí ve významných odvětvích infrastruktury, jako je energetika nebo doprava.
 • Informace o obchodním případu výstavby elektrárny Yungus Emre společnosti Adularya v Turecku a návrh dalšího postupu, předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Vláda se dále bude věnovat projektu stavby turecké elektrárny Yunus Emre, na který poskytla úvěr Česká exportní banka a pojistila jej státní pojišťovna EGAP. Investici, přestože je stavba takřka dokončená, ohrožují především události po nezdařeném pokusu o státní převrat v Turecku.
 • Výběr nových lokalit pro rozvoj státem podpořených průmyslových zón, předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Vzhledem ke skutečnosti, že stávající průmyslové zóny, které finančně podpořil stát, jsou podle auditu CzechInvestu již z 82 % obsazené, vytipovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu tři místa, kde by měly v letech 2017–2022 vyrůst nové průmyslové zóny se státní podporou.
 • Návrh dokumentace programu 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
  V reakci na kritický nedostatek míst na základních školách v okolí Prahy ministerstvo školství navrhuje rozšířit program dotací, které směřují na zvyšování kapacit škol. Program je zaměřený na konkrétně vyjmenované oblasti s tím, že předpokladem spolufinancování žadateli (ve výši 30 %, pokud je žadatelem obec, resp. 15 %, žádá-li svazek obcí).
 • Program revitalizace Krušných hor, předkládají: ministr zemědělství a ministr životního prostředí
  Program revitalizace, o jehož vzniku bylo rozhodnuto při návštěvě premiéra Bohuslava Sobotky v Ústeckém kraji v červenci 2015, má v dlouhodobém horizontu vést ke stabilizaci a zlepšení celkového stavu lesních ekosystémů v Krušných horách. V případě schválení bude program platit od roku 2017 do roku 2030.
 • Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017, předkládá: ministr zemědělství
  Hlavní prioritou Státního zemědělského intervenčního fondu pro rok 2017 má být zabezpečení administrace a kontroly opatření Společné zemědělské politiky v novém programovém období 2014 – 2020.
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím, předkládá: ministr spravedlnosti
  Návrh reaguje zejména na problémy malých obcí, které nejsou schopny řádně vykonávat funkci veřejného opatrovníka. Nové nastavení pravidel v právním řádu tak má pomoci nejen jim, ale také přispět ke zvýšení ochrany práv osob se zdravotním postižením.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-11-23. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

23. listopadu 2016

Program

9.55 – fototermín před jednáním vlády
15.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/.
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter