Očekáváné události

23. 6. 2021 17:17

25. června 2021: Jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se sejde v pátek 25. června 2021 ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání.

Hlavními body jednání RVVI budou Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2022 s výhledem na léta 2023-2024, podpora výzkumu a vývoje z Národního plánu obnovy a volba členů / členek předsednictva Technologické agentury ČR. Na programu je dále mj. podpora výzkumu v oblasti zdraví (program Agentury pro zdravotnický výzkum ČR).

Termín

25. června 2021

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

13.00 – tisková konference (čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)
 
Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Vzhledem k protiepidemickým opatřením přijatým Ministerstvem zdravotnictví a přetrvávající nepříznivé epidemické situaci je počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací. Přechodně bude konference dostupná také videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci chtěli připojit, je nutná akreditace nejpozději do 25. června do 10.00 na e-mail akreditace@vlada.cz.
Upozorňujeme, že podmínkou pro vstup do Strakovy akademie je v souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předložení potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS CoV-2, ne starším než 72 hodin v případě antigenního testu či 7 dnů v případě RT-PCR vyšetření, případně certifikátu Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, případně čestného prohlášení, že dotyčná osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění covid-19.
Upozorňujeme, že po celou dobu pobytu v budově Úřadu vlády ČR je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2 (KN95) či podobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest v souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Kontakt pro média

Vendula Kodetová, 702 129 834, kodetova.vendula@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter