Očekáváné události

25. 11. 2019 9:56

26. listopadu 2019: Etická komise předá dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

V úterý dne 26. listopadu 2019 od 13.00 hodin se v Hrzánském paláci uskuteční slavnostní předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“).

Pamětní dekret a odznak převezme z rukou Mgr. Jiřího Kauckého, předsedy Etické komise, osobně pan Ing. Pavel Škoda. Za posmrtně oceněné účastníky odboje a odporu proti komunismu pana Josefa Skalického, pana Romana Ryšavého, pana Bohumila Ulihracha a pana Václava Jaroše převezmou pamětní dekret a odznak jejich rodinní příslušníci.

Slavnostního předávání se dále zúčastní ministr kultury, představitelé Úřadu vlády ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek, Ústavu pamäti národa SR, Konfederace politických vězňů a další čestní hosté.

Medailonky oceněných:

Pan Ing. Pavel Škoda (nar. 1958) převezme osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za veřejné politické a společenské postoje kritizující komunistický režim v Československu a jeho představitele vyjádřené v letech 1982 až 1984, za které byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Bohumil Ulihrach (nar. dne 17. 01. 1906, zemř. dne 17. 01. 1977) bude oceněn za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině řízené panem Jaroslavem Němečkem, která především prováděla sabotážní činnost a byla napojena na další protikomunistické organizace, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Václav Jaroš (nar. dne 18. 08. 1904, zemř. dne 02. 07. 1975) bude oceněn za svůj podíl na emigraci čtyř osob do demokratického zahraničí na podzim roku 1949, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Josef Skalický (nar. dne 26. 09. 1915, zemř. dne 05. 05. 1989) bude oceněn za své statečné protikomunistické projevy v době výkonu trestu v letech 1952 až 1960, které měly významný vliv na osoby pobývající s ním ve výkonu trestu, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Roman Ryšavý (nar. dne 05. 08. 1933, zemř. dne 26. 12. 1990) bude oceněn za veřejné politické a společenské postoje kritizující komunistický režim a jeho představitele vyjádřené především v letech 1955 a 1962, za které byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Etická komise byla zřízena zákonem č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, především za tím účelem, aby plnila roli odvolacího orgánu proti rozhodnutím Ministerstva obrany o zamítnutí žádostí o udělení statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu, zejména v těch případech, kdy se z hlediska věcného posouzení jedná o případy hraniční a komplikované.

Etická komise má 8 členů. Členy Etické komise jsou významné osobnosti společenského a politického života, z nichž se mnohé samy postavily proti komunistickému režimu v Československu, tj. Ludmila Rakušanová; doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. a dále osobnosti, které se svou činností zasadily o přijetí zákona č. 262/2011 Sb. nebo se dlouhodobě problematikou totalitních režimů a historií obecně zabývají, tj. Mgr. Jiří Kaucký, předseda Etické komise; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., místopředseda Etické komise; PhDr. Petr Blažek, Ph.D. a PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.

Termín

26. listopadu 2019

Místo

Hrzánský palác, Loretánská 177/9, Praha 1

Program

13.00 – slavnostní předávání ocenění 

Pro účast na slavnostním předávání je nutná akreditace na e-mailovou adresu akreditace@vlada.cz, a to nejpozději do pondělí 25. listopadu 2019 do 15.00 hod. Do e-mailu, prosím, uveďte jméno, redakci, pozici (fotograf / redaktor / kameraman). Pro účast na akci je nutný společenský oděv.

Kontakt pro média

Pavel Zoreník, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, + 420 606 481 627

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter