Očekáváné události

26. 7. 2016 14:30

27. července 2016: Schůze vlády ČR, TK v 18.00 hod.

Členové vlády ve středu 27. července 2016 od 9.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Žádost o zvýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT o 2,5 mld. Kč na zvýšení odměňování pedagogů v regionálním školství od 1. září 2016, předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
  Vláda projedná posílení rozpočtu ministerstva školství, o částku 2,5 miliardy korun. Většina prostředků by měla být přidělena učitelům, jejichž platy by měly vzrůst od září letošního roku o 8 %.

 • Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Návrh, který se věnuje omezení těžby hnědého uhlí v severních Čechách, mimo jiné zahrnuje měsíční příspěvky pro zaměstnance propuštěné z lomu ČSA, návrhy revitalizačních projektů a další formy podpory inspirované zahraniční praxí.

 • Investiční smlouvu mezi Českou republikou a General Electric International, Inc. včetně dalšího rozvoje leteckých a kosmických aktivit v České republice, předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Na základě předkládané smlouvy by měla být v České republice realizována investice do výzkumu, vývoje a výroby nového modelu turbovrtulového motoru společnosti GE. Kromě konkrétní investice se bude vláda věnovat otázce podpory celé oblasti leteckého a kosmického výzkumu a vývoje v ČR.

 • Problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel a návrh jejich řešení, předkládá: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
  Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu představí postup, který by měl vést k omezení tzv. obchodu s chudobou, tedy například problémů nadhodnoceného nájemného či situací, kdy majitel sice pronajímá byty za nepřiměřenou částku, ale zároveň neplní své povinnosti a neplatí příspěvky společenství vlastníků na údržbu společných částí domu.

 • Identifikaci problémů v oblasti bydlení, které vyplynuly při poskytování dávek na bydlení, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Veřejná politika a pomoc státu v oblasti bydlení jsou v současné době založeny zejména na dávkové podpoře. Ministryně práce a sociálních věcí vládě představí limity takovéto politiky.

 • Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidovanou), předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Hlavními principy bytové politiky státu podle koncepce jsou: ekonomická přiměřenost, udržitelnost veřejných i soukromých financí a odpovědnost státu za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení.

 • Informace pro členy vlády o průběhu a výsledcích pilotního projektu "Probační dům", předkládá: ministr spravedlnosti
  Vláda projedná zprávu ministra spravedlnosti o fungování programu, který integruje osoby propuštěné z vězení zpět do společnosti. Projekt takzvaného probačního domu byl spuštěn v říjnu 2015 při azylovém domu v Ostravě-Koblově.

Termín

27. července 2016

Program

8.55 – fototermín před jednáním vlády
18.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Kompletní program schůze vlády najdete na www.vlada.cz, kde jsou po skončení zasedání vlády informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.
Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter