Očekáváné události

27. 11. 2014 12:58

1. prosince 2014: Schůze vlády ČR, TK v 18.00 hod.

Členové vlády v pondělí 1. prosince 2014 od 14.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely zákoníku práce, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Cílem návrhu je zejména systematické začlenění hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, nyní dočasně zařazené v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté tohoto právního předpisu.
 • Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR, předkládá: předseda vlády.
  Materiál shrnuje resortní závazky legislativní i nelegislativní povahy pro roky 2014 a 2015, jejichž prostřednictvím dojde k posílení hospodářského růstu a zaměstnanosti.
 • Návrh změn Legislativních pravidel vlády, předkládá: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.
  Cílem návrhu je především posílit aktivní roli sociálních partnerů z tripartity v legislativním procesu.
 • Návrh na zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Ministerstva průmyslu a obchodu do zdrojů financování Rámcových programů pro podporu technologických center a center strategických služeb v roce 2014, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje přesunout v rámci svého rozpočtu prostředky uspořené v provozní oblasti do Rámcových programů zaměřených na projekty progresivních technologií a aktivit s vysokou přidanou hodnotou.

Kompletní program

13.55 – fototermín

18.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace do pátku 28. listopadu 2014 do 16.00 hod., a to pouze písemně na e-mailovou adresu akreditace@vlada.cz. Do e-mailu, prosím, uveďte jméno, redakci, pozici (fotograf / redaktor / kameraman) a kontakt (telefon, e-mail).

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz  
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.cz  


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter