Očekáváné události

14. 3. 2011 10:00

AVÍZO: Workshop NERV k finančnímu trhu, bankám, insolvenci nebo finanční gramotnosti

Jménem člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) Jana Procházky bychom vás rádi pozvali na workshop k příležitosti prezentace výstupů pracovní skupiny NERV zabývající se otázkami finančního trhu z pohledu konkurenceschopnosti. Workshop se bude mimo jiné zabývat silným postavením bank v ČR a jejich stabilitou, pražskou burzou, trhem rizikového kapitálu, možnosti zlepšení v oblasti rejstříků a insolvence či populární finanční gramotnosti.

Tato akce se bude konat v pondělí 14. března 2011 od 10 do 12 hodin v Hrzánském paláci, Loretánská 177/9, Praha 1. Výsledky pracovní skupiny zde budou prezentovány jak zástupcům veřejné správy, odborné veřejnosti, tak novinářům.

Jedná se o čtvrtý ze série šesti workshopů na téma Konkurenceschopnost ČR. Všechny dosavadní výstupy včetně zvukových záznamů najdete na adrese nerv.vlada.cz.

Vzhledem k omezeným počtům míst je nutné se akreditovat do pátku do 14.00 hodin na stadler.jakub@vlada.cz.

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2860
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter