Očekáváné události

9. 10. 2007 14:43

Jednání vlády ČR 10. října 2007

Vláda se sejde na svém pravidelném zasedání zítra, 10. října 2007. Jednání bude od 9.00 hod. předcházet zasedání Výboru pro Evropskou unii.

Na programu jednání vlády jsou mj. následující body: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2007, Návrh novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Národní strategie finančního vzdělávání, Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění rasové diskriminace - kontrolního orgánu Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace a Vládní úkol č. 140: Soustředit se na vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie jako jednoho ze základních prostředků české zahraniční politiky. V tomto rámci jasně vymezit a sjednotit kompetence v oblasti marketingu a prezentace České republiky, podpory exportu, investic a cestovního ruchu.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz v odkazu Programy jednání vlády.

Jednání vlády bude v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

8.55 hod. – fototermín
Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.
Tisková konference bude po ukončení jednání vlády ČR.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter