Očekáváné události

27. 3. 2007 9:56

Schůze české vlády 28.3.2007

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 28. března 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

strakova akademie barvaVláda bude projednávat mj. následující materiály: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, Návrh na finanční krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007, Úhrada nákladů a ztrát České konsolidační agentury vzniklých v souvislosti s programem posílení stability bankovního sektoru České republiky a při privatizaci Komerční banky, a.s., Koncepce informování o vstupu České republiky do schengenského prostoru a Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude vláda informována např. o majetkových podílech v energetických společnostech, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo práce a sociálních věcí a o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc únor 2007.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz/, v odkazu Programy jednání vlády.

8.55 hod. - fototermín
12.30 hod. - tisková konference (termín bude ve středu upřesněn)

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter