Očekáváné události

5. 10. 2011 9:00

Schůze vlády ČR, TK po 11 hod.

Členové vlády ve středu 5. října 2011 projednají od 9.00 hodin mimo jiné:

  • Poslanecký návrh na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 479); Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády;
  • Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti některých politických stran a politických hnutí; Předkládá: ministr vnitra;
  • Zprávu o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042; Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a financí;
  • Poslanecký návrh na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku (sněmovní tisk č. 475); Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády.

8.55 hod. – fototermín
po 11. hod. – tisková konference


Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem. Podmínkou účasti je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter