Očekáváné události

20. 7. 2009 10:00

Schůze vlády ČR, TK ve 14:30 hod.

Schůzi vlády v pondělí 20. července bude od 10 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008

- návrh novely zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh

- Koncepci elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu

- Zprávu o stavu romských komunit v České republice za rok 2008 a Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2008

- Národní akční plán realizace Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2009 – 2010

- vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008

- Informaci o činnosti ústředních správních úřadů a dalších institucí v době pandemie chřipky

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz.

9.55 hod. – fototermín

14.30 hod. – tisková konference

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter