Představujeme

10. 11. 2008 14:47

Fórum G20

Dne 15. listopadu se ve Washingtonu D. C. uskuteční mimořádná schůze zemí G20. Česká republika (která není členem G20) se této schůze zúčastní jako pozorovatelský stát v zájmu plynulého navázání a zaručení obsahové kontinuity při řešení současné finanční situace v zemích postižených nestabilitou na finančních trzích. Představujeme fórum G20.


Informace o fóru G20
G20 - logoG-20 je neformální forum, které napomáhá otevřené a konstruktivní diskuzi mezi zeměmi průmyslovými a zeměmi nových trhů o klíčových otázkách týkajících se globální ekonomické stability. Svým příspěvkem k posilování mezinárodní finanční architektury a poskytováním příležitostí pro dialog o národních politických postojích, mezinárodní spolupráci a mezinárodních finančních institucích, přispívá G-20 k podpoře růstu a rozvoji na celém světě. 

Počátky

G-20 byla vytvořena v reakci jak na finanční krize ke konci devadesátých let, tak i na sílící přesvědčení, že klíčové země nových trhů nebyly dostatečně zahrnuty do hlavní, globální ekonomické diskuze a kontroly. Před vytvořením G-20 byla z iniciativy|G-7 založena podobná uskupení k podpoře| dialogu a analyze. V dubnu a říjnu 1998 se ve| Washingtonu D.C. sešla skupina G-22. Cílem bylo zahrnout země mimo G-7| do řešení globálních| aspektů finanční krize, která tehdy zasáhla země nových trhů. Na dvou následujících zasedáních, konaných v březnu a dubnu 1999, zahrnujících větší skupinu účastníků (G-33) byly projednávány| reformy globálního ekonomického a mezinárodního finančního systému. Návrhy předložené G-22 a G-33 na snížení zranitelnosti světové ekonomiky vůči krizím, prokázaly potenciální přínos pravidelného mezinárodního konzultativního fora zahrnujícího i země nových trhů. Tento pravidelný dialog se stálým souborem partnerů byl etablován založením G-20 v roce 1999.

Členství

Členy G-20 jsou ministři financí a guvernéři centrálních bank 19 zemí: Argentina, Australie, Brazilie, Kanada, Čína,| Francie, Německo, Indie, Indonezie, Italie, |Japonsko, Mexiko, Rusko, Saudská| Arabie, Jižní Afrika, Jižní Korea, |Turecko, Spojené království a Spojené státy americké. Členem je rovněž Evropská Unie, zastoupená předsednickou zemí na rotačním principu a Evropská centrální banka. K tomu, aby byla zajištěna spolupráce globálního ekonomického| fora a institucí, se zasedání G-20 rovněž účastní ex-offo generální ředitel Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Prezident Světové banky, plus předsedové Mezinárodního měnového a finančního výboru a Výboru pro rozvoj MMF a Světové banky.

G-20 takto spojuje významné země průmyslové se zeměmi nových trhů ze všech světových regionů. Členské země společně představují zhruba 90 % celosvětového hrubého národního produktu, 80 % světového obchodu (včetně obchodu uvnitř EU), jakož i dvě třetiny celosvětové populace. Ekonomický význam a široká členská základna G-20 dává této organizaci vysokou míru legitimity a vlivu na řízení světové ekonomiky a finančního systému.

Úspěchy

Od roku 1999 se G-20 zabývala celou řadou problémů včetně dohody o prorůstových metodikách, snižování zneužití finančního systému, řešení finančních krizí a boj proti financování terorizmu. Na zasedání v Berlíně v roce 2004 se členové dohodli na souhlasu G-20 s udržitelným růstem (Dohoda) a na agendě reformy G-20. Dohoda stanoví pravidla podle kterých mohou zkušenosti členů podpořit udržitelný ekonomický růst a rozvoj, jak v národním i globálním měřítku. Agenda Reformy| určuje kroky, které má každá země učinit k implementaci Dohody. Země G-20 se zavázaly k tomu, že budou sledovat postup| implementace Dohody a pravidelně zveřejňovat aktualizovanou Agendu Reformy. Cílem G-20 je rovněž podporovat přijetí mezinárodně uznávaných standardů prostřednictvím příkladů svých členů v oblastech jako je| transparentnost fiskální politiky, boji s praním špinavých peněz a financováním terorizmu.

 V roce 2004 se země G-20 zavázaly k novým, vyšším standardům transparentnosti a výměny informací v daňových záležitostech. To má za cíl boj se zneužíváním finančního systému a ilegálními aktivitami včetně daňových úniků. Skupina G-20 se rovněž snaží dosáhnout u svých členů společného stanoviska na záležitosti týkající se dalšího vývoje globálního ekonomického a finančního systému.| To zahrnuje dosažení politického momentu nutného k reformě a strategickému směřování klíčových mezinárodních ekonomických a finančních institucí jako je MMF a Světová banka. Poskytuje rovněž podporu analytickým pracem na klíčových problémech jako jsou demografické změny, vývoj směrem k regionální|integraci a chápání mezinárodních trhů, včetně trhů se zbožím a službami a energetickými a zdrojovými komoditami.

Předsednictví

Na rozdíl od mezinárodních institucí jako je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), MMF nebo Světové banky, nemá |G-20 (stejně jako |G-7) žádné vlastní stálé pracovníky. Předsednictví G-20 se mezi členy střídá, a je každoročně vybíráno z různých regionálních uskupení zemí. V roce 2008 je předsednickou zemi G-20 Brazilie a v roce 2009 to bude Spojené království. Předsednictví je součástí tříčlenného rotačního vedení, tzv.Troiky, sestávajícího z minulého, současného a budoucího předsedy. Úřadující předseda zřizuje na dobu trvání své funkce dočasný sekretariát , který koordinuje práci skupiny a organizuje její zasedání. Úlohou Troiky je zajistit kontinuitu práce G-20 a řízení v průběhu hostitelských let.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie