Představujeme

13. 6. 2008 9:19

Předsedové vlád V4

Topolánek Mirek premiérMirek Topolánek
předseda vlády České republiky

Osobní údaje:
narozen 15. 5. 1956 ve Vsetíně, trvale žije v Praze, ženatý, čtyři děti a jedna vnučka.
Vzdělání:
VUT v Brně, strojní fakulta;
specializovaný kurs Správa korporací v Manažerském centru v Čelákovicích;
dvouměsíční stipendium MIM v Nicosii na Kypru – Řízení malých a středních podniků;
jazyky: anglický, pasivně německý, ruský a polský.
Zaměstnání:
1980–1987 Automatizace a mechanizace OKD Ostrava, projektant, později samostatný projektant
1987–1991 Energoprojekt Praha, závod Ostrava, vedoucí projektant specialista
1991–1996 VAE s.r.o., později VAE a.s., výkonný ředitel, později generální ředitel
1996–2003 VAE a.s., předseda představenstva
Politické funkce:
do roku 1989 nebyl politicky organizován
od roku 1989 v Občanském fóru
od roku 1994 člen ODS
1990–1994 člen zastupitelstva Ostrava-Poruba
1996–1998 senátor PČR, místopředseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
1998–2004 senátor PČR, člen výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, člen organizačního výboru a předseda podvýboru pro energetiku
1998–2002 předseda Senátního klubu ODS
2002–2004 místopředseda Senátu PČR
listopad 2002 předseda ODS
Veřejné funkce:
člen Správní rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Dobročinné a občanské aktivity:
předseda představenstva Sdružení pro podporu vzdělanosti Becario
člen sdružení Jagello

Ferenc Gyurcsány maďarský premiérFerenc Gyurcsány
předseda vlády Maďarské republiky

Osobní údaje:
narozen 4. 6. 1961, Pápa, Maďarsko, ženatý, čtyři děti
Vzdělání:
Univerzita Januse Pannoniuse v Pécsi, pedagogická fakulta
Univerzita Januse Pannoniuse v Pécsi, ekonomická fakulta
jazyky: anglický
Zaměstnání:
1990 – 1992 Eurocorp, a.s., ředitel
1992 – 2002 Altus, a.s., zakladatel a generální ředitel
2002 – 2003 Altus, a.s., předseda dozorčí rady
Politické funkce:
1983 – 1988 Svaz komunistické mládeže (KISZ) města Pécs, tajemník městského výboru
1988 – 1989 Ústřední výbor Svazu komunistické mládeže, předseda Univerzitní a vysokoškolské rady
1989 Ústřední výbor Svazu komunistické mládeže, tajemník, poté Svaz maďarské demokratické mládeže, místopředseda
2002 – 2003 hlavní strateg. poradce premiéra P. Medgyessyho
od 19. 5. 2003 ministr pro záležitosti dětí, mládeže a sportu
od 2003 člen celostátního výboru strany MSZP
únor - září 2004 župní organizace strany MSZP v župě Győr-Moson-Sopron, předseda
2004 zvolen parlamentem ministerským předsedou MR
2006 předseda vlády Maďarské republiky
Tusk Donald polský premiérDonald Tusk
předseda vlády Polské republiky

Osobní údaje:
narozen 22. 4. 1957 v Gdaňsku, ženatý, dvě děti
Vzdělání:
Gdaňská univerzita, fakulta humanitních věd, obor historie
Zaměstnání:
vytvořil Studentskou komisi Solidarity
zakladatel Nezávislého svazu polských studentů (NZS)
šéf „Solidarności“ a redaktor týdeníku „Samorządność“
Politické funkce:
zakladatel strany Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD)
1991 předseda KLD, šéf parlamentního klubu, člen výboru pracujícího nad přípravou Listiny základních práv a svobod
duben 1994 s bývalým premiérem T. Mazowieckým sjednotil KLD a Demokratickou unii v Unii svobody
1997 vícemaršálek senátu
2001 zakladatel strany Platforma Obywatelska (PO)
2003 předseda strany PO
2005 – 2007 vykonával poslanecký mandát a funkci předsedy strany
2007 předseda vlády Polské republiky
Jiné aktivity:
žurnalista a historik, autor knih: Byl kdysi Gdaňsk, Gdaňsk 1945 či Dřívější Sopoty. Důležitým dílem jeho tvorby je také Gdaňská kronika 20. století.


Fico Robert slovenský premiérRobert Fico
předseda vlády Slovenské republiky

Osobní údaje:
Narozen 15. 9. 1964 v Topoľčanech, ženatý, jedno dítě
Vzdělání:
Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta
justiční praxe a odborná kvalifikace na výkon funkce soudce
postgraduální studium na Ústavu státu a práva SAV v oblasti trestního práva, externí aspirantura
habilitace
jazyk: anglický, ruský
Zaměstnání:
1986 – 1987 asistent vojenského vyšetřovatele
1986 – 1995 Ministerstvo spravedlnosti SR, vědecký pracovník v oblasti trestního práva na Právnickém institutu (od roku 1992 zástupce ředitele institutu)
od 2000 člen Slovenské advokátní komory, zastupování obětí trestných činů
od 2003 přípravné kurzy obhájce pro Mezinárodní trestní soud v Haagu
Politické funkce:
od 1992 poslanec NR SR
1992 – 2002 člen Ústavněprávního výboru NR SR
1994 – 1996 předseda klubu poslanců NR SR za Stranu demokratické levice (SDĽ)
1994 – 2000 agent pro zastupování SR v řízení před Evropským soudem pro lidská práva a Evropskou komisí pro lidská práva
od 1994 člen stálé delegace NR SR v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (v roce 1999 vedoucí delegace)
1995 – 2003 Vězeňská komise při Ústavněprávním výboru NR SR, předseda
1996 – 1999 místopředseda SDĽ
1999 předseda strany SMER
2002 – 2004 Evropský parlament, pozorovatel NR SR
2002 člen Výboru NR SR pro lidská práva, národnosti a postavení žen
2002 – 2006 předseda klubu poslanců NR SR za stranu SMER
2006 předseda vlády SR
Jiné aktivity:
autor odborných článků a knih, autor řady schválených zákonů, účastník mezinárodních konferencí a seminářů, přednášející na několika fakultách v SR i v zahraničí, člen redakční řady Justiční revue, spoluautor projektu Slovenského národního střediska pro lidská práva, zakladatel Střediska pro oběti trestných činů

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie