Tiskové konference

25. 11. 2009 13:38

Briefing po setkání premiéra Fischera s primátory Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, 25. 11. 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na briefingu po jednání předsedy vlády Jana Fischera, ministra financí Eduarda Janoty a ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky s primátory Hlavního města Prahy Pavlem Bémem, statutárního města Brna Romanem Onderkou, primátorem města Ostravy Petrem Kajnarem a primátorem Plzně Pavlem Rodlem. O úvodní informaci poprosím předsedu vlády Jana Fischera.

 

Jan Fischer, předseda vlády: Dámy a pánové, toto jednání připravujeme zhruba od září. Jsme rád, že k němu došlo, že jsme našli čas a společný průnik v diářích, abychom takové jednání uměli a mohli zrealizovat. Největší česká statutární města provázejí problémy, které vyplývají z hospodářské recese velmi intenzivně. Projevují se na výpadcích jejich příjmů, přitom tato města jsou dohromady svým populačním potenciálem  někde kolem čtvrtiny české populace, není to tedy bez významu. My jsme měli agendu předem připravenou, nehledali jsme ji až na tom jednání. Asi vás neudiví, že jsme se bavili o dalším osudu debaty o rozpočtovém určení daní. Shodli jsme se na tom, a to je ve shodě i s představou vládní, že problematika rozpočtového určení daní, jakési přerozdělovací procesy, není to možné vytrhnout z kontextu úvah o reformě celého daňového systému, který bude nepochybně v této republice nutné jím projít, ale bude to na bedrech politicky komponované vlády takovou hlubší reformu v této zemi připravit a v rámcují se věnovat i rozpočtovému určení daní. Nicméně, vláda a ministerstvo financí se nebrání věcné debatě o tomto tématu. Může na to vytvořit i určité mechanismy a potom v těch mechanismech a orgánech, které bychom pro tu debatu vytvořili, či ministerstvo by tato čtyři města našla své zástupce. Debata o rozpočtovém určení daní kromě toho je debatou výsostně politickou, kde kromě těch věcných a technicko-bilančních  záležitostí. Velmi potom nakonec bude záležet na příslušné politicko-ekonomické doktríně, která povede k definitivnímu rozhodnutí, ale shodli jsme se i na tom, že jaksi přepřahat parametry přerozdělování, kterým je rozpočtové určení, právě v období pokleslého výkonu ekonomiky, by zrovna nebylo šťastné. To je taková ta aktuální poznámka k tomu. Bavili jsme se hodně intenzivně o dopravní infrastruktuře i ve světle toho, že příští týden poběží debata o rozpočtu ve sněmovně. Shoda je na tom, že infrastruktura byla vládní prioritou vedle vzdělání, vědy a výzkumu. My jsme nicméně i v této prioritě byli velmi zdrženliví a shodujeme se na tom, že nějaké další snižování toho, co jsme věnovali ze státního rozpočtu na dopravní infrastrukturu by mohlo být velmi riskantní, velmi nebezpečné. Mohlo by vést k nepříjemnému prodražování v souvislosti se zakonzervováním některých staveb a současně i ochabnutí možnosti kofinancovat některé stavby na které budou prostředky, které přicházejí z evropských fondů. Jakási hra s tím SFDI, s prostředky na dopravní infrastrukturu na příští roka jejich přesouvání někam jinam je něco, co by vláda nebyla schopna podpořit a na to myslím, dnes byla shoda. Bavili jsme se o sociálních záležitostech. Shodli jsme se jako s asociací krajů, budiž naší zásadní prioritou v jednání rozpočtu na příští rok a to jsme schopni podpořit, výdaje na sociální služby. My jsme si vědomi, že těch 45 %, které tam zůstává na příští rok je skutečně za hranou, že to je skutečně velmi riskantní, ohrožující a jsme schopni se o dvou-tří miliardovém posílení této složky výdajů připraveni bavit a hledat možnosti, odkud ty prostředky vezmeme, aby základní parametry rozpočtu na příští rok zůstaly zachovány, ale shoda je v tom, koncentrujme se na jednu věc, nerozptylujme se tisíci věcí, třeba v sociální sféře, byť je to velmi lákavá pro politiky, bude lákavé debatu rozptylovat tam či onam, ale sociální služby tam skutečně je reálná potřeba ty výdaje povýšit. Mluvili jsme o financování přenesené působnosti při výkonu státní správy na obce, to se týká i těchto 4 měst. Ty dvě miliardy, které MF věnovalo na posílení této záležitosti jsou v zásadě dostatečné pro města s výjimkou Prahy, ale tam o tom budeme jednat ještě bilaterálně. Vodohospodářská infrastruktura, čističky a tak dále. Shodli jsme se na tom, že budeme hledat cestu takovou, která by pomohla řešit tento problém, aby bylo možno využít dotací z evropských prostředků, či hledat možnosti jak odstranit zábrany, které nám činí problémy. Vidíte, že ta agenda byla poměrně bohatá, předem připravená a myslím si, že ty dvě hodiny, které jsme tomu věnovali byli velmi, velmi užitečně stráveným časem.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji panu premiérovi, poprosím primátora Hlavního města Prahy Pavla Béma.

 

Pavel Bém, primátor Hlavního města Prahy: Já bych si dovolil jménem pánů primátorů poděkovat za věcné a konstruktivní setkání. Je to tuším poprvé v historii veřejné správy, co se sešli čtyři primátoři největších českých a moravských měst s předsedou vlády a také s příslušnými ministry. Mimochodem, tato čtyři města dnes reprezentují 20 % české populace, téměř 30 % pracovního trhu a přibližně 40 % ekonomické výkonnosti celé naší země. O to důležitější je, že se scházíme dnes v čase hospodářské recese. Já si dovolím vyjádřit uspokojení nad průběhem jednání. S poděkováním musím říci, že jsme si všichni vědomi toho, že nám nezbývá v čase recese a krize, než šetřit na mandatorních výdajích všude, kde to jen trošku možné je a ať už se jedná o pražský Dopravní podnik nebo jiné organizace a instituce v našich městech. Je evidentní, že bychom měli garantovat elementární míru infrastrukturních investic tak, abychom nezpomalili to nejpodstatnější, co naše města potřebují a je jedno, jestli jde o stavbu pražského okruhu a nebo komunikace R52 či jiných. Za toto si dovolím vyjádřit poděkování vládě a panu premiérovi.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji pane primátore. Prosím pana primátora.

 

Roman Onderka, primátor statutárního města Brna: Dobrý den, dámy a pánové. Já musím říci, že jsme ve stejných pozicích jako je vláda ČR, protože na prosincových zasedáních zastupitelstev měst a obcí budeme schvalovat rozpočet na příští rok. Máme trošku těžší pozici v tom, že si nemůžeme dovolit rozpočet jakkoliv minusový. Naše rozpočty musí být vyrovnané. My musíme najít zdroje a musíme buď ušetřit na jednotlivých infrastrukturních projektech v rámci kapitálových výdajů a nebo sáhnout do provozu. Činíme tak obojí. V tomto smyslu vítám tu dnešní schůzku, že jsme si ujasnili některé náležitosti, abychom věděli, že nebudeme muset v lednu dělat další rozpočtové opatření s ohledem na to, že by došlo k nějaké výrazné změně v těch projektech. Hlavně, v těch oblastech na kterých jsme se dnes domluvili s premiérem ČR. Já bych chtěl ještě podotknout jednu maličkost, kterou jsme projednávali a zde nepadla a to byly určité legislativní rámce. Tedy zákony, které by vláda ještě v průběhu začátku příštího prosince předložila do sněmovny. Zákony, které jsou důležité pro ČR, ale také pro města a obce či úpravu některých vyhlášek. To je ode mne vše. Přeji pěkný den.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, pan primátor.

 

Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy: Dámy a pánové, dobrý den, my primátoři velkých měst máme ty věcné problémy velmi podobné. My se třeba budeme muset krátit rozpočty takovým způsobem, že si nemůžeme dovolit vlastně vytvořit dluh z běžných výdajů, proto rozumíme vládě že potřebuje šetřit a nechtěli jsme, aby vláda vydávala zbytečné peníze či peníze navíc pro naše města. Jednání bylo věcné a na většině věcí jsme se shodli.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, prosím pana primátora.

 

Pavel Rödl, primátor statutárního města Plzně: Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl skutečně zdůraznit, že jsme nepřišli žebrat o peníze. Víme, že jak vláda, tak ostatní obce mají peněz letos a i v dalších letech málo. Spíše jsme byli za panem premiérem proto, abychom ho upozornili na některé problémy, které jsou relativně snadno řešitelné. Jsme rád, že jednání bylo velice vstřícné a věřím tomu, že většina problémů, které obce mají se vyřeší. Děkuji.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji vám mnohokrát, teď prosím vaše otázky. S tím, že řeknete komu je dotaz určen. Ano.

 

ČR Radiožurnál: Sdružení místních samospráv volá po tom, aby Brno a Ostrava měly při rozpočtovém určení daní o 30 % menší příjmy. Co by to pro Brno a Ostravu znamenalo? A jakou má tento požadavek šanci, aby uspěl?

 

Roman Onderka, primátor statutárního města Brna: To byl jeden z důvodů, proč jsme dneska diskutovali na toto téma, ať s ministrem financí a také premiérem ČR. Já si nedokáži představit, že by vůbec takovýto požadavek mohl padnout, aniž by osoba, která ho říká znala přesně rozpočty nejen těchto obcí, ale způsob rozdělení těchto rozpočtů. Kromě toho, že by to znamenalo kolaps v rámci jednotlivých měst, tak následně by se dotkl i všech ostatních občanů, kteří žijí v okolí těchto měst v dalších obcích. Je potřeba si říci, že naše města zajišťují činnosti pro další obce ve vzdálenosti až do 50 i více kilometrů. Tedy v rámci celého kraje. OPd zaměstnanosti, školství, kulturu, sport, MHD a další projekty. Není možné, aby v období krize, kdy města a stát řeší komplexně rozpočty, aby došlo ke změně daňových příjmů a té struktury. K té změně může dojít za předpokladu, že MF navrhne v budoucnu jiné řešení daňového systému v rámci ČR a ve vztahu k obcím. To je jediná cesta o které můžeme do budoucna jednat. Dohodli jsme se na tom, že v případě, že bychom jednali na toto téma, tak že v komisi budou přítomni i zástupci těch měst, které se zde dnes sešly a to s ohledem na to, že činnost našich rozpočtů se nedotýká jen nás samých, ale i obyvatel většího počtu.

 

Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy: Tato velká města plní metropolitní funkce, to znamená, že za prací do Ostravy a do Brna jezdí lidé z dalekého okolí. Ostrava je v regionu, který má 800 000 obyvatel a vytváří pracovní místa a infrastrukturu. Kromě jiného, samotná Ostrava investuje do průmyslových zón. Zabezpečuje i pracovní příležitosti pro malé obce. Já si myslím, že to říkají z neznalosti problémů či s neznalostí skladby rozpočtu, třeba města Ostravy.

 

Jan Fischer, předseda vlády: Jenom jednu větu. Viděli jste, že jsme se trošku usmívali. Ty věcné argumenty tu oba páni primátoři vyjádřili velmi srozumitelně. Jenom můj postoj. Víte, že já často na tiskovkách říkám, že v této zemi se umíme skvěle strašit. Já na to moc nedám a nenechávám se příliš moc strašit, ale když jsem slyšel, že bychom těmto městům měli příjmy snížit téměř o třetinu, tak se cítím skoro vystrašen.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, já se velice omlouvám, ale musím omluvit vzhledem k dalšímu programu pana premiéra. Pokud máte někdo teď hned otázku, tak prosím, ať zazní a jeho roli tu převezme pan ministr Janota.

 

Dotaz: Já bych se chtěla zeptat, tedy mimo téma, ale kdy budete jmenovat nové ministry? Můžete to prozradit? Už je definitivně jasné, že ODS nominuje na psot ministra pro evropské záležitosti pana Chmiela?

 

Jan Fischer, předseda vlády: Víte, jak já mám rád ty dotazy mimo témata tiskovek, ale vstřícnost sama. Jmenování nových ministrů proběhne v pondělí 30. odpoledne a zítra sdělím ta jména a s panem předsedou Topolánkem jsme ta jednání zahájili a budou zítra v poledne pokračovat ve 12 hodin a pak budeme připraveni tu nominaci dělit.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkujeme pěkně, děkuji za pochopení. Pana premiéra teď tedy omlouvám a vysílám k dalšímu programu. Pan ministr Janota chtěl na ten dotaz, který tu zazněl ještě před malou chvílí reagovat, tak bych ho teď poprosil.

 

Eduard Janota, ministr financí: Já jen k té otázce rozpočtové určení daní. Já jsem měl tu čest asi rok a půl vést jednání na úrovni náměstka ministra financí ohledně rozpočtového určení daní za účasti sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, za účasti senátorů, poslanců, expertů. A na základě věrohodných podkladů, které zpracovala VŠE, musím říci, že se jednoznačně nepotvrdila ta stanoviska alfa a omega, že by magistrátní města byla nějak zvýhodněna. To jejich zařazení mělo logický původ, protože v době jejich vzniku se tam koncentrovali určité úkoly na poli bývalých okresních úřadů a na poli samosprávy. Takže má to své opodstatnění. Problém je hlubší. Pohled nesmí být příliš zjednodušen, protože z toho původních návrhu Sdružení místních samospráv by Praha získala o 15 miliard méně. Takže to jen v těchto momentech po rmen bylo to jednání nemožné dovést do nějakého rozumného konce. Já jsem se dohodl s touto komisí, že budu podporovat řešení problémů přenesené působnosti a to jsme splnili. Jak bylo řečeno, všechny typy samospráv mají dnes přenesenou působnost pokrytou z 95 %, vyjma Prahy, kde je to více než 62 % a tam se k tomu vrátíme. Za druhé,. Můj povinností je, a to jsme slíbil dnes i tehdy, že jako ministr financí budu dbát na to, aby jakýkoliv další povinnosti, které by státní správa jaksi přenášela na bedra samosprávy, že musí být bilancovány a musí být odpovídající formou řešeny i finančně.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: prosím, je ještě nějaký další dotaz? Pokud tomu tak není, tak vám děkuji za pozornosti za trpělivost. Poděkuji pánům primátorům, na dálku panu premiérovi a ministru financí. Děkuji, nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Briefing po setkání premiéra Fischera s primátory Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, 25. 11. 2009

Související zprávy