Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

31. 8. 2010 12:00

Tisková konference k financování povodňových škod, 31. srpna 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci předsedy vlády České republiky Petra Nečase k povodňové, respektive popovodňové situaci v území zasažené letošní srpnovou povodní. Vítám na této tiskové konferenci také starostu města Frýdlant Dana Ramzera. Pane premiére prosím vaše slovo má

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, úvodem bych se chtěl omluvit, že jsem vás nechal proti avizovanému času čekat. Mne se natáhlo jednání, víte že není mým zvykem nezdvořile vás nechat čekat. Ale v tomto případě se tomu tak skutečně stalo a omlouvám se za to. Já chci zdůraznit že dnes vlastní obrázky z území poničeného srpnovou povodní z médií takřka zmizely. Skončily nebo pomalu končí bezprostřední odklízecí práce, ale teď je nezbytné zdůraznit, že náprava škod je samozřejmě teprve na samotném počátku. Vláda dokázala zasáhnout v době bezprostředního nebezpečí a chtěl bych také všechny ubezpečit, že celému území věnuje vláda v těchto dnech a týdnech velkou pozornost bude tomu i takhle dál. Okamžitě jsme uvolnili na bezprostřední pomoc obcím při odstraňování následků povodní 80.000.000,- Kč, po čtyřiceti milionech pro Liberecký i Ústecký kraj. Minulý týden vláda rozhodla o uvolnění částky 660.000.000,- Kč z rozpočtové rezervy na opravu poškozené dopravní infrastruktury. Prostředky budou směřovat zejména na opravy poškozených železničních tratí a na opravy silnic první třídy. Klíčový materiál připravuje ministerstvo pro místní rozvoj, půjde o celkový program obnovy území těchto krajů po povodních. Vzniká na základě vyčíslení škod ze strany obcí a krajů. Vláda by se jím měla zabývat ještě v průběhu měsíce září, to znamená toto území a lidé nezůstanou opuštění, nezůstanou mimo pozornost vlády České republiky. Půjde o největší objem prostředků, řadu stovek milionů korun pro oba kraje. Připravujeme také žádost o prostředky z Evropské unie. Využívám této příležitosti a chci opět poděkovat všem, kteří se zapojili do zmírnění následků povodní, mám na mysli starosty, členy obecních a městských zastupitelstev, všechny dobrovolníky a pracovníky neziskových organizací a samozřejmě také bych chtěl poděkovat všem vojákům, hasičům, policistům a zdravotníkům, myslím že toho poděkování nikdy nebude dost. Tady bych chtěl zdůraznit, že touto povodňovou situaci bylo zasaženo 78 obcí v Libereckém kraji a 67 obcí a v Ústeckém kraji, bohužel ty srpnové povodně si vyžádaly 5 lidských obětí, zaplaveno nebo poškozeno bylo 3377 objektů. Bylo dohromady nasazeno zhruba 230 jednotek požární ochrany a více než 1200 hasičů. Tady chci zdůraznit, že pan ministr vnitra a ministr obrany koordinovali záchranné práce bezprostředně v postižené oblasti a do odstraňování následků se postupně zapojily i další resorty. Chtěl bych zdůraznit, že také ve prospěch postižených obcí budou dále působit jejich vlastní jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí a také že Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru bude nadále pomáhat zejména při nasazování vysoušečů. Co se týče Ministerstva obrany, tak tady je nezbytné opět připomenout, že v nejvíce zasažených oblastech armádní vrtulníky evakuovaly 99 občanům České republiky. V nejbližším možném termínu potom vláda vyčlenila na návrh ministra obrany tisíc vojáků pro účely odstraňování následků povodní. Tady bych chtěl zdůraznit, že do dnešního dne se počet zasahujících vojáků a techniky pohybovala v průměru kolem 500 osob a 150 kusů techniky. Největší intenzity dosáhlo nasazení 15. srpna letošního roku, kdy bylo nasazeno téměř 800 vojáků na téměř 250 kusů techniky. Chtěl bych zdůraznit, že se jednalo o největším nasazením Armády České republiky od ničivých povodní v roce 2002. Po likvidaci bezprostředních povodňových škod se stala klíčovým úkolem vojáků výstavba mostních provizorií na místech, kde byly původní mosty strženy. K dnešnímu dni bylo z požadovaných dvaceti provizorní přemostění uživatelům již poskytnuta anebo předáno 12. Na zbývajících se pracuje. Zapojení vojáků do odstraňování následků povodní bude v postižených oblastech pokračovat také v měsíci září a podle potřeb příslušných samospráv. Do poloviny příštího měsíce bude také dokončeno těch 8 provizorních přemostění. Chtěl bych také zdůraznit, že budou poskytnuty i samozřejmě dotace obcím na nákup nebo výstavbu ubytovacích jednotek, že také bude poskytnuta pomoc na odstranění následků povodní poskytovaných Státním fondem rozvoje bydlení a sice pomoc fyzickým osobám ke krytí části nákladů spojených s opravami bytu a domů, tyto věci bude zajišťovat Státní fond rozvoje bydlení, a také v oblasti úvěrů na výstavbu nebo koupi nového rodinného domu nebo bytu. Bude také poskytnuta pomoc obcím a jejich prostřednictvím vlastníkům bytového fondu na opravy a modernizace. Co se týče podpory obnovy území, tak pomoc bude poskytována prostřednictvím programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Výše podpory pro obce, kde byl vyhlášen stav nebezpečí bude až 90 % vynaložených uznatelných přímých nákladů akce, pro kraje až 50 %. Posílení prostředků programu na obnovu části území Libereckého a Ústeckého kraje bude řešeno ve strategii obnovy území těchto krajů, které budou předloženy k projednání vládou ještě v měsíci září letošního roku. Za další, jsme nerezignovali na možnost zapojení evropských prostředků na tyto práce, je nezbytné zdůraznit, že aby mohla Česká republika žádat o prostředky z tohoto fondu solidarity Evropské unie standardním způsobem, to na základě takzvaného hlavního kritéria, tak by ty škody musely přesáhnout 21 miliard korun, podle dosavadních odhadů tato nebude překročena, zatím je odhad 6,5 miliardy korun, to znamená že se bude muset použít žádost za použití tzv. mimořádného kritéria pro regionální katastrofy. Tady je nezbytné zdůraznit, že samozřejmě úspěšnost schvalování těchto žádostí je nižší, na druhé straně tu chceme vést intenzivní mezinárodní jednání, s vládou sousedního Saska a jinak samozřejmě s polskými vojvodstvími, kam spadla tato postižená území v Trojzemí Česká republika, Německo a Polsko. Mimochodem v této věci se na mne obrátil i saský předseda vlády pan Stanislav Pilich, 14. září bude na oficiální návštěvě České republiky a určitě jedno z témat, které budeme probírat s panem premiérem, tak bude i téma obnovy území, protože problém zasáhl společně obě země. Současně bych chtěl tady zdůraznit, že tento týden z iniciativy poslance Evropského parlamentu Eduarda Kožešníka bude bureau Evropském parlamentu se zabývat zařazení bodu „Pomoc zemím postiženým letní povodní“ na program plenárního zasedání Evropského parlamentu, které proběhne od šestého do 9. září. Co se týče Ministerstva zemědělství, tady bych chtěl zdůraznit, že Pozemkový fond České republiky uhradí náklady na odstranění naplavenin na pozemcích ve vlastnictví státu, dále že fond odloží splátku nájemného z pozemku silně poškozených povodněmi a svým klientům odloží finanční splátky z prodeje státní zemědělské půdy. Vedle této rychlé pomoci jako koncepční řešení umožní Pozemkový fond České republiky směnu či nákup nestátní půdy pro účely nové výstavby obcím a občanům postiženým povodní a to za zvýhodněných podmínek, to je nezbytné zdůraznit. Samozřejmě klíčovým problémem je dopravní infrastruktura, tady bych chtěl připomenout, že vláda minulou středu rozhodla o urychleném uvolnění částky 665 milionů korun z rozpočtové rezervy na obnovu dopravní infrastruktury. Důvodem rychlého rozhodnutí je snaha stihnout co nejvíce stavebních prací ještě do konce stavební sezóny. Tady bych chtěl zdůraznit, že největší škody jsou na železničních tratích v postižených oblastech. Odhadují se téměř na půl miliardy korun, prostředky tedy budou směřovat zejména na opravy na železničních tratích Benešov nad Ploučnicí-Česká Lípa, Děčín –Rumburk, Liberec-Černousy a Liberec-Žitava. Povodně také způsobily významné škody na silnicích první třídy, hned na několika místech je nutné opravit silnici 1/13 v Libereckém, musí také opravit stržené krajnice i části vozovky v Albrechticích či v Mníšku či Stráži nad Nisou a více než 20.000.000,- Kč si vyžádá obnova mostu je v Dětřichově. Ministerstvo, co se týče přímo pomoci občanům, tak samozřejmě je možné čerpat i dávkových systémů pomoci v hmotné nouzi, především na mimořádnou okamžitou pomoc. Zde bych chtěl zdůraznit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo krajům respektive obcím na pomoc lidem, prostředky v objemu padesáti milionů korun. Co se týče dalších resortů tady bych chtěl připomenout, že ministerstvo spravedlnosti uložilo vězeňské službě, aby zajistila pomoc vězňů při odstraňování následků povodní. Vězeňská služba s zapojila a od pondělka 30. srpna odklízí povodňové škody 15 odsouzených v Raspenavě a 5 v Dětřichově na Frýdlantsku. Nejpozději ve čtvrtek se do pomoci zapojí dalších 30 vězňů v obci Chrastava. O pomoc dalším třem obcím se jedná. Celkem má vězeňská služba v 19 věznicích vytvořený zhruba desetičlenné pracovní skupiny vybraných odsouzených. Na základě požadavků představitelů samosprávy budou přemisťováni do severočeských věznic v Liberci a Stráži, aby mohli být použiti při odstraňování povodňových škod. Tady je třeba zdůraznit, že všichni vězni pomáhající při záplavách se z humanitárních důvodů vzdali nároku na pracovní odměnu, příslušné nářadí jim poskytne příslušná samospráva a s každou takovou pracovní skupinou je na místě také zaměstnanec Vězeňské služby. Podobným způsobem pomáhala Vězeňská služba také během letošních tuhých mrazů a odsouzené bylo možné potkat například v motolské nemocnici nebo v Příbrami při úklidu sněhu, to není první krok títo směrem, ale myslím si, krok nesmírně pozitivní. Znovu opakuji, 19 věznic má připraveno skupiny, které jsou připraveny na žádost samospráv poskytnout tuto pomoc obcím a městům postiženým povodněmi. Pane starosto, prosím.

Dan Ramzer, starosta města Frýdlant: Děkuji pane premiére, dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl moc poděkovat vládě ČR a zvláště panu ministru Vondrovi a panu ministru Johnovi za to, že na Frýdlantsko poslali velice rychlou pomoc, protože jak pan premiér zmínil, konkrétně ve Frýdlantě muselo být rychle evakuováno deset lidí pomocí vrtulníků, všichni víte, že ta voda nastoupila rychle. Já jsem osobně na krizovém štábu, který jsme museli evakuovat, ta voda přibila o jeden metr během 20 minut a ve 150-200 cm vody se nemůžete kolovou technikou vůbec pohybovat a víceméně další armádní pomoc dorazila v noci. Bojová vozidla pěchoty byla nasazena, ženijní vojsko a i zafungovala technická pomoc ze SRN, z Pirny. Já teď říkám to, že my na frýdlantsku a Českolipsku se probíráme z kocoviny. Končíme úklid a teď nás čeká intenzivní práce po šest týdnů, protože víte, že v minulém roce začala zima velice brzy a my musíme zajistit základní infrastrukturu. Tedy zásobování pitnou vodou a zítra začíná školní rok a víceméně v některých místech nemáme zajištěnou ni dopravní obslužnost, protože dodnes nejsou zprovozněny v plné hodnotě komunikace, aby mohly projíždět autobusy. Chtěl bych proto apelovat a podlosti pana premiéra, aby vláda ČR nezapomněla na část kraje, která byla postižena povodní. My jsme tu byli s panem hejtmanem před 14 dny, předložili jsme panu premiérovi projekt, který se jmenuje „Mosty Frýdlantsko“ a integruje veškeré kroky, které potřebujeme na to, abychom zachovali a obnovili infrastrukturu. Nám teď vrcholí čtyřleté volební období, já musím říci, že jsme první volební období starostou a podařilo se nám za 4 roky získat asi 80 milionů z fondů EU a se stání pomocí a máme připraveno dalších půl miliardy k profinancování. Pokud nám vláda teď nepomůže, nebo EU, tak se de facto zastaví veškerý rozvoj Frýdlantska. Pan premiér se mne ptal před 14 dny, zda zohledňujeme pojištění, ano zohledňujeme, pokud mohu říci za Frýdlant, v ten moment, kdy bude ukončena likvidace pojistných škod bude zveřejněno, kolik je pojistné plnění a jak s ním bylo nakládáno, jen tu chci říci, že pojistné plnění za město Frýdlant může být maximálně 96 milionů korun, ale nevztahuje se na komunikace, stržené mosty a jiný komunální majetek než jsou nemovitosti a movité záležitosti. Chci vás poprosit, všechny, abyste na nás nezapomněli. Chci poděkovat médiím, protože se k nám chováte velice slušně, moc děkuji. Chtěl bych poděkovat všem, které tu zmínil pan premiér, bylo to nošení sov do Athén, nechci to opakovat. Frýdlantsko je hospodářsky slabou oblastí, nemáme žádného svého ministra, nemáme žádného poslance, de facto za Frýdlantsko tady jsem já, zastupuji nás 18 starostů a dalších 16 kolegů, a potřebujeme dostat šanci. Pro nás je to bezvýchodný stav. Naše nenovosti nemají žádnou hodnotu, nejsme schopni si pomoci jinak než ta, že dostaneme příležitost a pevně věřím, že když ty ruce na konci ramen, které nám mohou pomoci máme, tak potřebujme účinnou pomoc vlády, jak jsem říkal, 5 let jsme nezaváhali, máme připraveny materiály k profinancování, asi 0,75 miliardy objemu v jednotlivých strukturálních projektech, které by mohli pomoci a koordinovali tyto věci, které se staly po povodni. Pokud se nám pomoci nedostane, vládě ČR, ať této či budoucím, nezbude nic jiného než ty peníze pumpovat do nezaměstnaných, do řešení negativních sociálních jevů a na sociální dávky těch, kteří podlehnou skepsi. Protože ti, kteří na to budou mít se z Frýdlantska odstěhují a nebudou tam bydlet. Kdo jste u nás nebyl, jste zváni, protože je to krásný kraj, ale bohužel, voda, která přijde jednou za 1500 let se co anály pamatují nikdy Frýdlantskem neprohnala a my na to nemáme žádný krizový plán, ani žádný jiný návod, jak se z toho dostat. Děkuji vám.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, prostor pro vaše otázky. Prosím, televize Nova.

Televize Nova: Děkuji, dobrý den, pane premiére, otázka z jiného osudku, dnes odborové svazy prohlásili, že se připojí k demonstraci 21. září, myslíte si, že ještě nějakým způsobem je možné této demonstraci předejít?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych chtěl zdůraznit dvě věci. Jsme svobodní lidé ve svobodné zemi. Máme svobodu slova a je bytostným právem občana ČR vyjádřit svůj názor na ten či onen krok vlády. Já to jako bytostně založený demokrat respektuji a z tohoto pohledu to beru na vědomí. Druhou věc, kterou jsem chtěl zdůraznit je, že samozřejmě s představiteli odborových svazů jednáme a budeme jednat i nadále. Budeme předkládat věcné argumenty, budeme se snažit tu věc řešit věcným způsobem a budeme se snažit pokud možno, kde to bude možné, naleznout i kompromisní řešení.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Nevidím žádnou další otázku,

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Takže dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a přeji hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference k financování povodňových škod, 31. srpna 2010

Související zprávy