Tiskové konference

4. 3. 2020 9:31

Tisková konference po jednání Bezpečnostní rady státu, 4. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Bezpečnostní rada státu, která je právě tím místem, které řídí záležitosti koronaviru, projednala velice detailně situaci. My jsme doposud vyšetřili 340 potenciálních pacientů a stále, chvála bohu, máme jenom pět lidí, kteří jsou hospitalizováni a kteří jsou v dobrém zdravotním stavu.

Já bych znovu chtěl apelovat na naše občany, aby skutečně nenakupovali potraviny, aby zachovali klid. Není nejmenší důvod se strachovat, protože my skutečně děláme maximum pro to, aby se ten vir u nás nerozšířil. Já jsem byl velice překvapený, že včera samozřejmě zazněly různé kritiky na naši stranu a chtěl bych vysvětlit náš postup.

Především chci poděkovat všem našim zdravotníkům, kteří dělají maximum pro to, aby ochránili zdraví našich lidí. Chci taky poděkovat všem médiím, která uklidňují naše občany, protože skutečně není důvod k nějakým zásadním obavám. My jsme rozhodli o jedné hromadné akci a to je mistrovství světa v biatlonu. A pokud to někdo nepochopil, tak já bych to znovu zopakoval.

Rozhodli jsme pro to, protože je to akce, kterou mělo navštívit 100 tisíc lidí. Je to akce, která se konala naposledy v Itálii, kde shodou okolností jeden člověk, který navštívil to mistrovství světa v biatlonu v Itálii, u něho se ta nemoc projevila. A tento turista, který byl právě v Anterselvě, kde bylo to mistroství, samozřejmě se přepravoval nekontrolovaně v Německu.

Takže myslím si, že jsme rozhodli správně, a pokud někdo tomu nerozumí, že je to mezinárodní akce, tak je úplně jasné, že jsme rozhodli na základě doporučení hlavní hygieničky, že jsme to vyhodnotili jako rizikové. Myslím si, že jsme rozhodli správně. Já bych poprosil, i aby skutečně občané to pochopili, aby se neorganizovali na facebooku, protože zkrátka bylo tak rozhodnuto, a doufejme, že tam nedojde k nějakým incidentům.

Ohledně dalších hromadných akcí: My skutečně nevidíme žádný důvod, abychom omezovali další hromadné akce. Konstatujeme, že v České republice není žádný přenos viru z člověka na dalšího člověka, že těch pět lidí… My jsme vytrasovali tu Američanku s její přítelkyní a naši občané také jsou v dobré stavu, pan náměstek Prymula se asi k tomu vyjádří, a doufejme, že se co nejdříve vrátí do normálního života.

Prioritou je dnes zabezpečit hlavně respirátory, dezinfekční prostředky, a hlavně pro naše zdravotníky. Znovu opakuji, že děkuji všem zdravotníkům za obětavou práci. A my prioritně musíme zabezpečit. Proto jsme se rozhodli, že to budeme organizovat centrálně, že státní hmotné rezervy v této chvíli nepotřebujeme nakupovat a že zavedeme centrální nákup a centrální distribuční systém.

Ministr zdravotnictví rozhodl o zákazu prodávat tyto zdravotnické potřeby do zahraničí. Paní ministryně Schillerová vydá, myslím, do 12 hodin rozhodnutí o cenové regulaci, abychom předešli různým šmejdům, kteří se snaží tuto situaci zneužít. Takže to je dnes priorita. Včera jsme oslovili všechny nemocnice, jednali jsme s dodavateli a to je dnes to nejdůležitější.

Já osobně jsem vyhodnotil jako největší riziko v podstatě lidi, kteří k nám přicházejí ze zahraničí v systému AIRbnb. Ta americká studentka vlastně byla v Budapešti, byla v Praze, byla v Brně a de facto ten systém funguje virtuálně a my se musíme skutečně zamyslet nad tím, jakým způsobem tady dostat to pod kontrolu, abychom věděli, kdo v těch bytech bydlí.

Já jsem i požádal ministra průmyslu, aby i identifikoval z hlediska dopravy vlaky, které k nám přijíždějí z těch zemí, kde ta nákaza neustále roste. Paní ministryně Dostálová bude jednat s cestovkami. Já myslím, že všichni, i hoteliéři, musí mít zájem na tom, aby měli informace a pod kontrolou, kdo u nich bydlí. Protože v případě, že by se vyskytl ten vir, tak samozřejmě dochází ke karanténě a celý hotel bude uzavřen. Byty, ubytovny a tak dále. To si myslím, že je velmi důležité.

Také Bezpečnostní rada státu, já budu tvrdě požadovat od ministrů vlády, aby neřešili tento problém individuálně. Je to jednoznačně dnes. Bezpečnostní rada státu to řídí, krizový štáb je zřízen na Ministerstvu zdravotnictví a ostatní ministři musí následovat instrukce ministra zdravotnictví. Takže v tomto směru budu samozřejmě apelovat i na ostatní kolegy, protože ne všichni takto postupují.

My jsme se domluvili s panem hejtmanem Běhounkem, který byl přítomen na každé radě, že zorganizujeme v pátek setkání se všemi hejtmany a budeme je informovat. Dostávají informace, je určitě potřeba vylepšit ten informační tok a v tomto směru jsme konkrétně domluvili, jak budeme postupovat. A je to samozřejmě na ministru zdravotnictví. Takže za mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, pouze doplním: Skutečně, jak víte, já jsem včera večer vydal mimořádné opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které významným způsobem reguluje prodej respirátorů té nejvyšší kategorie ochranné kategorie FFP3, což jsou ty respirátory, které zabraňují vniku toho viru do organismu a používají je právě a zejména zdravotníci. A my potřebujeme právě tu omezenou kapacitu, kterou máme, koncentrovat tam, kde je potřeba.

Proto tedy nyní nebude možné tyto respirátory prodávat někde na e-shopech a podobně v rámci nějakého soukromého byznysu, ale skutečně pouze poskytovatelům zdravotních služeb, pouze poskytovatelům sociálních služeb, případně České republice a jejím organizačním složkám, nebo distributorům, kteří distribuují právě na území České republiky těmto subjektům.

To znamená, že skutečně alokujeme ty kapacity tak, abychom je mohli využít, kde je nejvíce potřebujeme a to jsou právě zdravotníci. Také bych jim chtěl velmi poděkovat, protože zdravotníci jsou lidé, kteří jsou v té první linii, na infekčních odděleních, urgentních příjmech a podobně. Takže tam skutečně potřebujeme, aby byli vybaveni. Ale samozřejmě i v terénu – praktičtí lékaři, stomatologové nebo lékárníci atd., jak o tom bylo hovořeno.

Takže to je to mimořádné opatření, které je účinné od půlnoci dnešního dne, tedy 4. března s tím, že se i reguluje nebo zakazuje vývoz těchto prostředků do zahraničí.

My teď podobný krok chceme udělat, pokud jde o dezinfekce, protože tam máme silné signály, také o nedostatku dezinfekcí v rámci různých institucí. Myslíme si, že skutečně opět musíme udržet tu výrobní kapacitu a ty produkty na území České republiky ve prospěch nás a těch institucí, které potřebují dezinfekci, jako jsou nemocnice, lékaři a podobně. Takže podobné opatření jako jsem vydal, pokud jde o respirátory, by dnes chtěl vydat, pokud jde o dezinfekce.

Pokud jde ještě o ty hromadné akce, souhlasím s tím, co říkal pan premiér. V tuto chvíli vzhledem k té epidemiologické situaci není na místě plošně zakazovat hromadné akce. Samozřejmě budeme tu situaci vyhodnocovat tak, jak se bude vyvíjet v následujících dnech a týdnech. Ale v tuto chvíli to není na pořadu dne.

Na druhou stranu jsem navrhl, a bylo to tedy posvěceno, že bychom vydali opatření, že všechny akce nad 5 000 lidí by měly být hlášeny místně příslušné krajské hygienické stanici.To znamená, že organizátoři by toto měli komunikovat s krajskou hygienickou stanicí. Měli by sdělit, kdo se těch akcí účastní, případně z jakých zemí, a krajská hygienická stanice poté vyhodnotí nějaké riziko této akce z hlediska epidemiologického, pokud by tam skutečně byli nějací lidé ze zemí nebo z regionů, které jsou těmi zasaženými oblastmi. Tak abychom měli o těch akcích v tuto chvíli přehled, tak chceme, aby to bylo hlášeno na krajské hygienické stanice. Takže to bude další opatření, které zavedeme.

Jinak úkol je jasný. Respirátory. Musíme dnes zmapovat tu aktuální kapacitu výrobců respirátorů. Již dostáváme informace od nemocnic z hlediska jejich potřeb, oslovili jsme i všechny komory, to znamená Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru a Českou lékárnickou komoru. Také nám dodaly nějaké jejich potřeby a odhady spotřeby. A nyní to dáváme všechno dohromady a Ministerstvo zdravotnictví toto bude koordinovat.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Vicepremiér pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, krátce nejdříve ještě k leteckým spojům. Jak jsme již informovali, od zítřka budou zastaveny spoje ze severní Itálie z pěti letišť a z Jižní Koreje. Stojíme si zatím, že z Jižní Koreje a ze severní Itálie je to správné rozhodnutí. Není pravda to, co se říká, že ti pasažéři jednoduše mohou využít jiných spojů.

Za prvé je třeba říci, že těch spojů je přibližně padesát týdně, že se jedná řádově o 18 000 pasažérů tam a zpátky, že se jedná o to, že tím eliminujeme pasažéry, kteří by sem přijížděli, a přicházeli z letišť ze severní Itálie, což jsou pochopitelně místa, kde se může koncentrovat ten virus ve smyslu toho, že se rychleji šíří. A je třeba říci, že není jednoduché dnes ty spoje ze severní Itálie suplovat, protože celá řada leteckých společností, prakticky všechny významné, začínají lety ze severní Itálie rušit.

Další věc, která je důležitá říci: 90 procent pasažérů z Itálie, kteří jezdí do ČR, jezdí právě prostřednictvím leteckých společností, čili v každém případě se to eliminuje a snižuje se ten počet, a tím pádem snižuje se i riziko. Totéž můžeme říci i o Jižní Koreji.

Co se týká dalších dopravních prostředků, tak jsme dnes na Bezpečnostní radě státu řešili to, aby bylo na nádražích, ve vlacích a případně v čekárnách dostatečné množství dezinfekčních prostředků. To je velmi důležité. Já jsem jednal v průběhu posledních hodin s takřka všemi odbory v oblasti železnic a v oblasti veřejné dopravy. Uklidnil jsem je a jasně jsem řekl, že není třeba, aby se pro řidiče autobusů, pro průvodčí dnes využívaly respirátory nebo roušky, ale že je důležité, aby bylo dostatek právě dezinfekčních prostředků.

I z tohoto důvodu teď budeme mapovat, jak řekl pan premiér, a identifikovat všechny vlaky, které sem přijíždějí potencionálně z těch rizikovějších oblastí s tím, že budeme chystat právě ta opatření minimálně na té dezinfekční úrovni tak, aby podobně jako přicházejí pasažéři z letadel z těch postiženějších oblastí, tak aby i tito pasažéři z těchto spojů byli identifkováni. Minimálně abychom věděli, jaké množství, kde a kdy sem přijíždí a třeba v nějakém větším množství.

Tolik za mě, za dopravu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Epidemiolog pan Roman Prymula.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Dobrý den. Já bych se možná vyjádřil k tomu klinickému stavu, jak předeslal pan premiér. My v tuto chvíli opravdu máme hospitalizováno pět pacientů. U všech se jedná o ten klasický, mírný průběh. To znamená, že příznaky nejsou takové, že by ohrožovaly tyto jedince na životě. Dokonce se dá říci, že v těch třech případech už příznaky dokonce vymizely. To znamená, že čekáme na jediné: Abychom dvakrát po sobě konstatovali, že tam je negativní výsledek, to znamená, že ti lidé nevylučují ten virus a mohou být propuštěni.

Situace v Evropě je v tuto chvíli, nechci říci kritická, ale nejhorší ve čtyřech velkých zemích. Kromě Itálie jsou to Německo, Francie a Španělsko. Ve Španělsku v poslední době dochází k největšímu šíření z těchto ostatních zemí. Určité šíření je i ve Švýcarsku.

V těchto zemích je komunitní přenos, to znamená, to onemocnění se šíří už z jednotlivých obyvatel mezi sebou. A v tomto případě je na místě zakazovat různé akce nad tisíc nebo nad pět tisíc. V našich podmínkách k tomu přenosu nedošlo, proto tady není důvod, abychom tyto akce zatím omezovali. A takto se dohodla i Bezpečnostní rada státu.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A hlavní hygienička paní Eva Gottvaldová.

Eva Gottvaldová, náměstkyně ministra zdravotnictví a hlavní hygienička ČR: Dobré dopoledne. Já bych chtěla, když už tady bylo děkováno zdravotníkům, já bych chtěla poděkovat svým kolegům z krajských hygienických stanic, protože na těch je teď momentálně ta mravenčí práce těch epidemiologických šetření. Je třeba si uvědomit, že například šetření té Američanky, jak o tom mluvil pan premiér, tak ten rozhovor trval asi šest hodin, aby byly vytrasovány veškeré kontakty, veškeré souvislosti jejích cest.

Takže tímto bych chtěla poděkovat svým kolegům z krajských hygienických stanic ještě jednou za jejich mravenčí práci a chtěla bych vás ujistit, že opravdu kolegové jsou připraveni se tady tomuto epidemiologickému šetření a nastavování veškerých opatření, která mají zabránit nebo zpomalit šíření onemocnění Covid-19, plně věnují a jsou na to připraveni.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já samozřejmě se omlouvám paní Gottvaldové, že když jsem děkoval zdravotníkům, tak jsem hlavně měl na mysli ty krajské hygienické stanice. Takže se omlouvám.

Teď máme vlastně… Přijíždějí k nám tři premiéři V4, před chvílí jsem viděl, že je první případ v Polsku. Tak my samozřejmě to budeme koordinovat a předpokládá se, aspoň podle odborníků, že to zasáhne veškeré členské země EU, ale jak říkal pan náměstek Prymula, tam, kde se to už vlastně šíří nekontrolovaně, tak my určitě uděláme všechno pro to, aby se to u nás nestalo.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání Bezpečnostní rady státu, 4. března 2020

Související zprávy