Tiskové konference

23. 1. 2017 11:49

Tisková konference po jednání předsedy vlády Bohuslava Sobotky s předsedou vlády Slovinské republiky Miro Cerarem, 23. ledna 2017

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem dnes tady dnes ve Strakově akademii přivítal první letošní zahraniční návštěvu, která dorazila sem na Úúřad vlády, a jsem velice rád, že jsem dnes mohl přivítat pana Mira Cerara, předsedu vlády Slovinské republiky. Dovolte mi, abych zmínil několik důležitých témat, která dnes spojují Českou republiku a Slovinsko, a abych také zmínil témata, která byla přirozeně součástí našeho dnešního rozhovoru. Ještě než tak učiním, tak chci poznamenat, že společně s naším premiérem Mirem Cerarem usilujeme o to, aby se zintenzivnili politické vztahy mezi Českou republikou a Slovinskem, a myslím si, že jeho návštěva dnes tady v Praze je důkazem toho, že se skutečně posiluje intenzita politické debaty mezi našimi zeměmi. Chci připomenout, že poslední předseda vlády Slovinské republiky, navštívil Českou republiku v roce 1999, to je neuvěřitelné. Já jsem byl ve Slovinsku před dvěma roky, jsem rád, že tady dnes na oplátku mohu přivítat slovinského předsedu vlády. Podařilo se také zintenzivnit kontakty na úrovni předsedů parlamentů, na úrovni prezidentů našich zemí a myslím si, že naše dva státy mají celou řadu společných zájmů uvnitř Evropské unie. Jsme si blízcí svojí historickou zkušeností, máme dnes také intenzivní ekonomické vztahy, a přirozeně jsme partnery v rámci Evropské unie a také jsme spojenci v rámci Severoatlantické aliance.

My jsme dnes debatovali o tom, co obě naše země spojuje, chtěl bych začít u věci, která je velmi nadčasová. (2:04) V letošním roce, v roce 2017 si připomínáme 145. výročí narození významného slovinského architekta Josipa Plečnika, připomínáme si také rovněž šedesát let od jeho úmrtí a toto byl člověk, který svým dílem spojil Českou republiku a Slovinsko. Zanechal nesmazatelné stopy v oblasti architektury, urbanismu ve Slovinsku, ale také tady v České republice, v Praze. A já bych byl velice rád, kdybychom rok 2017, který je rokem Josipa Plečnika, využili právě proto, abychom využili vazby, které spojují naše dvě země. Dnes se také sešli ministři kultury České republiky a Slovinska. Potvrdili, že nespolečně usilujeme o zápis díla tohoto významného architekta do dědictví UNESCOUnesco. Rád konstatuji, že roste také obchodní výměna mezi našiemi zeměmi, myslím si, že velmi vyváženým způsobem probíhají také investice, ať už českých podnikatelů ve Slovinsku a slovinských podnikatelů tady v Čechách. Posiluje se debata, která se týká, automobilového průmyslu, který hraje významnou roli v našich zemích, a jsem rád, že dnes se společně s panem premiérem zúčastníme také česko-slovinského digitálního fóra, které je zaměřeno právě na inovace v automobilovém průmyslu. Máme společný zájem také na rozvoji dopravní infrastruktury v rámci baltsko-jadranského dopravního koridoru. Dnes jseme také hovořili o projektu většího využití přístavu v Koperu. Česká republika má silný zájem na tom, aby došlo k modernizaci železniční infrastruktury ve Slovinsku, tak aby to českým firmám v budoucnu umožnilo, mnohem více využívat potenciál, který přístav Koper má. Z hlediska zejména exportu, který by prostřednictvím tohoto přístavu mohl v budoucnu ve větším rozsahu probíhat. Takže je to jedno z  témat, ok kterém budeme diskutovat podrobně na úrovni našich ministrů dopravy i v příštích měsících. Jak více využít potenciálu přístavu Koper například pro export České republiky.

Přirozeně jsme dnes hovořili také o evropských tématech. Když se dnes velmi často akcentuje brexit, a rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii, tak je myslím také dobré tu debatu vyvážit, a zdůraznit, že jsou tady státy, které chtějí v Eevropské unii zůstat, chtějí naplno využít její potenciál, který nám Evropa dává z hlediska využití všech čtyř svobod, volného pohybu kapitálu, osob, zboží, využití veškerého potencionálu, který nám dává společný trh a také sSchengenský prostor. Což je významný výdobytek pro osobní svobodu našich občanů, moci se volně pohybovat v rámci celého sSchengenského prostoru. Čili tady si myslím, že jsme našli hodně společných názorů na to, jak by se Evropa měla změnit tak, abychom ji udrželi jako unikátní integrační model, který garantuje stabilitu a prosperitu v rámci Evropy. A úplně poslední poznámka, mluvili jsme přirozeně také o spolupráci mezi Slovinskem a skupinou zemí V4. Česká republikay v rámci zemí V4 podporuje kontakty V4 směrem ke Slovinsku a myslím si, že máme společný zájem, abychom podporovali stabilizaci západního Balkánu, abychom podporovali budoucí integraci zemí západního Balkánu do Evropské unie. Evropa by těmto zemím určitě do budoucna měla zůstat otevřená a myslím si, že ta spolupráce mezi námi a Slovinskem ve vztahu k západnímu Balkánu se projevila při řešení migrační krize, kdy naši policisté, pomáhali nejenom ve Slovinsku, ale pomáhali a pomáhají také v dalších zemích Balkánu proto, abychom těmto zemím pomohli vypořádat se s tlakem nelegální migrace. Tolik tedy alespoň několik poznámek k našim dnešním rozhovorům, které jsme měli, ty rozhovory budou pokračovat, i dnes během pracovní večeře, kterou máme. Určitě se dostaneme i k dalším tématům. Děkuji.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vVlády ČR: Děkuji panu premiérovi, poprosím nyní předsedu vlády Slovinské republiky, pana Miro Cerara.

Miro Cerar, premiér Slovinské republiky: Vážené dámy a pánové, nejprve bych vám všem velmi rád poděkoval, zejména pak drahému příteli, Bohuslavu Sobotkovi, za přátelské přijetí, a velmi konstruktivní rozhovory, které jsme vedli s našimi delegacemi. Velmi mě těší, že mám dnes, když jsem zde na návštěvě jako předseda vlády ze Slovinska, po osmnácti letech. Mám radost, že jsem zde právě v den, kdy před 145 lety se narodil význačný slovinský architekt Josip Plečnik, kterého zmínil již kolega Sobotka. Jedná se skutečně o jednoho z největších architektů a je to spojovací článek mezi oběma našimi zeměmi. Jak víte, Slovinsko letos také slaví šedesáté výročí úmrtí tohoto velikána, slavíme tzv. Plečnikův rok, a pokusíme se , abychom do ledna 2018, připravili společnou iniciativu společně s českou vládou k ochraně význačných slovinských Plečnikových děl ve Slovinsku a v České republice. A právě pro tyto účely budou i dnes probíhat intenzivní jednání na příslušném ministerstvu, abychom mohli poté podat společnou kandidaturu do UNESCOUnesca. Slovinsko má s Českou republikou vynikající obchodní  i hospodářské vztahy, jak víte, velmi intenzivně spolupracujeme. Co se týče obchodní výměny, Česká republika je pro Slovinsko jedním z deseti nejvýznamnějších obchodních partnerů. Vztahy se posilují a včera jsem se setkal se slovinskými podnikateli, zde v České republice, také s mladými lidmi, a vidím, že vztahy jsou dobré v obou směrech. A nehovořím pouze o hospodářské oblasti, ale také o kulturní sféře. Ale samozřejmě, my musíme o dobré vztahy usilovat, i na politické úrovni. Slovinské prostředí, jak už jsem zdůraznil dnes během rozhovoru s vaším panem premiérem, je velmi zajímavé pro zahraniční investory, zejména pro české investory, které zveme, aby k nám přišli ve větším počtu, protože má Slovinsko výhodnou geostrategickou polohu, zmiňovali jsme zde přístav v Koperu, který představuje otevřenou bránu dfo Střední Evropy. Slovinsko připravuje projekt zdvoukolejeění železniční trati mezi Koperem a sStředním Slovinskem, aby se mohl zvýšit objem přepravovaného zboží z přístavu v Koperu směrem do středu Evropy. Zde jsem samozřejmě vděčný za podporu tohoto projektu, a budu vděčný za jakoukoliv podporu z české strany tomuto projektu. Kromě té výhodné strategické polohy, má Slovinsko také dobrou infrastrukturu, a také velmi výrazný lidský potenciál. Slovinští lidé jsou vzdělaní, máme tady vzdělanou pracovní sílu, hovoří cizími jazyky, jsou velmi flexibilní, obě země dosahují dobrých makroekonomických výsledků, což je v této oblasti také velmi důležité. Co se týče našeho členství v mezinárodních institucích, samozřejmě i my chceme co nejtěsnější spolupráci v rámci EU, NATO a také dobré spolupráce mezi Slovinskem a skupinou V4. Dosud tato spolupráce probíhala velmi dobřeě, věřím, že tomu bude i do budoucna. Když jsme společně adresovali, když jsme byli vystaveni významnému tlaku, při velkém množství uprchlíků, proudících do Evropy, myslím si, že tehdy jsme také dokázali, že společně dokážeme tu situaci zvládnout, protože Česká republika pomáhala Slovinsku při ochraně vnější sSchengenské hranice, přáli bychom si tedy, aby i ostatní země pochopilyi, že je zapotřebí v rámci Schengenu , aby hranice nevznikaly a naopak, abychom se věnovali ostraze té vnější sSchengenské hranice. Co se týče budoucnosti Evropy, je důležité, abychom společně otevírali otázky bezpečnosti, abychom současně nalezli vhodnou společnou reakci na zvýšený tlak, migrační tlak. Abychom zabránili ilegálním a iregulárním migracím na vnějších hranicích Evropské unie, abychom za hranicemi Evropy pomáhali těm zemím, které jsou v krizi, kde vznikají ohniska problémů a abychom také humánně nakládali s migranty, kteří splňují právní předpoklady, pro mezinárodní ochranu uprchlíků. Stejně tak je pro Evropu důležité, zejména pro Evropskou unii, abychom se zaměřili na otázky rozvoje, na otázky hospodářského růstu, zvyšování zaměstnanosti, zlepšování perspektivy mladých lidí, protože právě to nás bude spojovat a právě v těchto oblastech se nám bude dařit hledat společné odpovědi. Pokud se budeme zabývat pouze migračními otázkami, tak nebudeme mít čas a energii řešit ostatní věci. Není tady se mnou pouze slovinský ministr kultury, který se bude snažit urychlit projekt zápisu do seznamu  UNESCOUnesco, ale je se mnou také hospodářská delegace, protože chceme velmi konkrétně posílit vztahy, v hospodářské oblasti a mám radost, že se budeme moci společně zúčastnit akce v Digilab Škoda. Očekávám další posilování vzájemných styků v této a dalších oblastech,.  Závěrem bych dál řekl, že kromě hospodářství, dobrých politických , bohatých kulturních vztahů, protože dlouhou dobu jsme sdíleli vlastně společný stát, tak nejvíce nás spojují právě lidé. Vzájemné vztahy mezi lidmi, jsou tím největším pokladem, k tomu, aby se země mohly ocitnout v dobrých vzájemných vztazích. Myslím si, že na politické, kulturní i té lidské úrovni, výměnou studentů, turistů, výměnou na podnikatelské úrovni, dokazujeme, že jsme velmi úspěšní v těchto oblastech. A velmi mě to těší, očekávám během dne ještě další zajímavé rozhovory s dalšími představiteli české scény. Děkuji vVám.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání předsedy vlády Bohuslava Sobotky s předsedou vlády Slovinské republiky Miro Cerarem, 23. ledna 2017 (original)

Tisková konference po jednání předsedy vlády Bohuslava Sobotky s předsedou vlády Slovinské republiky Miro Cerarem, 23. ledna 2017 (česky)

Související zprávy