Tiskové konference

25. 3. 2022 14:26

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 25. března 2022

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po dnešním 377. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Já zde přivítám ministryni pro vědu, výzkum a inovace a pana náměstka paní ministryně a člena, respektive místopředsedu Rady Štěpána Jurajdu. A o slovo poprosím ministryni Langšádlovou.

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Dobrý den, dámy a pánové. Rada vlády ještě zasedá, takže naše informace budou dílčí, ještě jsme neprojednali všechny body. Ale chtěla bych vás informovat o dvou věcech, které jsme již projednali, a kolega mě pak doplní.

První věc, o které jsme mluvili, je reakce na situaci na Ukrajině, kdy nás seznámil pan náměstek Velčovský s celou řadou bodů, které přijímají v oblasti školství, vysokých škol, ale samozřejmě i vytvoření dobrých podmínek pro začlenění těch malých dětí. Ale co je pro nás důležité a na tom jsme spolupracovali s ministerstvem školství, vytvořili jsme informační web research.cz. A tento informační web, který je napojený na webové stránky Ministerstva vnitra, nabídne pracovní příležitosti, a nejenom nabídne, ale už nabízí pracovní příležitosti těm Ukrajincům, kteří by se mohli zapojit do oblasti vědy a výzkumu. Je tam nabídka pozic jak pro seniorní výzkumníky, tak třeba i pro laboratorní pracovníky nebo i doktorandy. Takže myslím si, že je to takový náš příspěvek k tomu řešení situace.

A potom další věcí, kterou jsme projednávali, je přístup k rozpočtu. Situace je velmi turbulentní a nároky na rozpočty na další rok samozřejmě budou vysoké i v souvislosti právě s krizí na Ukrajině. A proto jsem i po dohodě s panem ministrem financí se rozhodla, že dáme návrh rozpočtu jenom tak, jak je ve střednědobém výhledu, a budeme to brát jako pracovní podklad pro další jednání. Protože podle zákona 130 já musím vládě předložit návrh rozpočtu v těch patnácti kapitolách vědy a výzkumu do konce května.

Samozřejmě v tuto chvíli ta situace ohledně přípravy rozpočtu na další rok nebude ještě známa, takže to bude v tomto rozměru předloženo a samozřejmě budeme bojovat, aby pro vědu a výzkum bylo co nejvíce prostředků, ale musíme také vycházet z reálné situace, která v té době v České republice bude. Děkuji.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Dále hovoří profesor Štěpán Jurajda.

Štěpán Jurajda, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Ještě jednou dobré odpoledne. Rada dnes měla také příležitost se podívat trošku do zpětného zrcátka. My jsme v pátém roce implementace té tzv. metodiky hodnocení výzkumných organizací, která vlastně navazuje na tu tzv. Metodiku 2013, ten tzv. kafemlýnek. A díky tomu, že jsme v tom pátém roce, tak jsme se dívali společně na způsob, jakým bylo to náběhové období nové metodiky realizováno, zda se podařilo nastavit procesy tak, jak to vládou schválená Metodika 17+ měla naplánováno, a diskutovali jsme jednak současně probíhající práce na plné implementaci této metodiky, doplnění národního hodnocení o další prvky, a jednak jsme se dívali na to, jak poskytovatelé využívají vlastně výsledky toho hodnocení při rozhodování o tom, které výzkumné organizace podporují a jak vysoce, nebo nízce je podporují.

A další důležitá diskuze se věnovala blížícímu se velkému nástroji podpory výzkumu, vědy a inovací, který má ve své kompetenci ministerstvo školství, a to operačnímu programu Jan Ámos Komenský. A ta diskuze se věnovala jak blížícím se výzvám na podporu špičkové vědy, tak celkové struktuře tohoto operačního programu. A Rada specificky doporučila zaměřit část toho programu na výzkum společenských výzev. Od otázky dezinformačních kampaní a výzkumu, jak pracovat s dezinformacemi ve společnosti, po otázky adaptace společnosti na změnu klimatu, energetickou krizi a transformaci, nebo třeba výzkum v oblasti veřejného zdraví.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Děkuji, v tuto chvíli je prostor pro vaše dotazy. ČTK.

Šárka Loukotová, ČTK: Dobrý den, já bych měla dva dotazy, první je na paní ministryni. Chtěla jsem se zeptat na upřesnění, kolik je ten střednědobý výhled, jaká je to částka?

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Je to 39 miliard 300 milionů.

Šárka Loukotová, ČTK: Děkuju, a ještě na pana Jurajdu, jak tedy jste teď hovořil o té části zaměřené na sociální výzvy, kolik by z toho programu na to mohlo jít peněz? Jaký je to vlastně podíl z celé té alokace? Děkuju.

Štěpán Jurajda, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Děkuju, to zatím není jasné. V tuto chvíli došlo k tomu, že ministerstvo školství reaguje na tuto naši poptávku nebo doporučení. Ministerstvo školství ověřilo u správy tzv. RIS3 strategie, to je strategie té inteligentní specializace na Ministerstvu průmyslu a obchodu, že šest ze sedmi těch témat, která jsme navrhli, dobře zapadají do existující struktury té RIS3 strategie, a tím pádem je možné je v operačním programu JAK podpořit. A naplánovali jsme další spolupráci s MŠMT na příští Radu právě k té důležité otázce, na kterou se ptáte.

Jinak je potřeba také zopakovat, že ten operační program zatím nebyl schválen Evropskou komisí, což samozřejmě omezuje možnosti MŠMT tyto typy odpovědí dávat.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Je zde ještě nějaký další dotaz? ČTK? Ne, v tom případě vám poděkuji za váš zájem o témata vědy a výzkumu, pěkné odpoledne.

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Děkujeme. Na shledanou.

Štěpán Jurajda, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Děkujeme.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter