Tiskové konference

6. 3. 2023 18:14

Tisková konference po jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, 6. března 2023

Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku: My jsme právě skončili jednání Rady vlády. Dneska bylo víc informativní, jsou tam dvě zprávy, jedna z nich půjde ještě do vlády, takže tu v tuhle chvíli nechci představovat. Respektive tři zprávy…

To asi podstatné, co bych vám dneska chtěl říct, tak je zpráva z realizace protidrogové politiky, nebo politiky v oblasti závislosti krajů. Vy máte, teď nevím, Davide, jestli máte na ten materiál, kde máte detaily, zaostřeno. Já bych z toho chtěl vypíchnout několik věcí. Ta zásadní věc asi je to, že v 90. letech se rozpadla, já jsem už o tom mluvil několikrát, síť pomoci pro lidi, kteří mají problém se závislostmi, na té okresní úrovni, kde na každém okrese byla takzvaná AT ordinace, tzn. ta ambulantní péče, ta téměř zmizela.

Jsou, existují ta nízkoprahová zařízení a nějaké ambulantní poradny, kde se primárně objevují ti lidé v závislosti na těch nelegálních drogách. Co se týká alkoholu a dalších závislostí, které jsou výrazně větším problémem, řádově větším problémem, tak ta síť je nedostatečná, neexistující v mnohých místech.

Kraje vydávají přibližně 450 milionů korun ročně, dohromady kraje a obce, což je řekněme částka, která opticky vypadá jako velká, je to necelá polovička toho, co vydáváme z té centrální úrovně. Zároveň ale, když si to srovnáte, že je to péče o velkou populaci lidí, my jsme dneska mluvili o tom, že denní pijáci alkoholu, že jich máme kolem 800 tisíc, že máme přibližně 2 miliony lidí, kteří každý den kouří, nějak přes 100 tisíc lidí, kteří hrají hazardní hry. Tak když si to srovnáme potom například v Brně, já jako Brňák, nejmenší brněnská městská nemocnice má rozpočet přes miliardu, to jedna nemocnice, tak ta čísla jsou v tomhle srovnání nepříliš vysoká.

Ten další problém, který tam v tomto smyslu je, je, že vlastně to financování je primárně dotační a týká se především nestátních organizací a případně soukromých ambulancí. Zdravotní pojištění sice do toho nějakým způsobem také vstupuje, nicméně je to sporadicky, tu a tam.

Každý kraj to má samozřejmě jinak, to v té zprávě uvidíte, takže z toho vyplývají nějaká zásadní doporučení. Jednak asi sjednotit ty, nebo jaksi naučit kraje spolupracovat s naší národní strategií a sjednotit ty krajské strategie, podívat se na nějaké indikátory, podle kterých bychom tam ty prostředky nějakým způsobem generovali. Dneska jsme také hovořili především s Ministerstvem práce a sociálních věcí o tom, že ministerstvo chystá nějakou novelu zákona č. 108 o sociálních službách, kde chceme prostě podchytit jiným způsobem systémové financování tady této pomoci.

Možná ještě pro vaši informaci, to není v rámci tady té zprávy, myslím, že to tam není, ale myslím si, že je užitečné si to představit. Když mluvíme o těch nelegálních drogách, tak máme v té síti péče nějakých 35, 37 tisíc lidí. Totéž, o něco méně, je u těch lidí, kteří mají problém s alkoholem, přibližně 30 tisíc lidí se dostane do nějaké sítě pomoci, ale zároveň těch lidí, problémových uživatelů alkoholu je řádově víc. To znamená, tady vidíte na tom čísle, že ta síť v tomhle smyslu selhává.

Myslím si, že to je tak asi v rychlosti všechno, co je potřeba říct. Možná jenom ještě pro vaši informaci, do sítě pomoci, nebo do nějaké žádosti o léčbu u těch uživatelů cigaret nebo tabáku se dostalo pouze nějakých 2 tisíce lidí. Většina lidí se pokouší přestávat samo, také to o něčem vypovídá, byť s tím užíváním tabáku nejsou tak viditelné ty sociální dopady jako u užívání alkoholu nebo nelegálních drog nebo hazardu. Na druhé straně zase ty dopady zdravotní jsou v tomhle smyslu nejvyšší.

Máte k tomu nějaké otázky? Prosím ČTK.

ČTK: Dotaz ČTK není z nahrávky srozumitelný.

Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku: Proti té snaze, nebo ne proti té snaze, ale souběžně s tou snahou MPSV vlastně teď prochází připomínkovým řízením Akční plán Národní strategie v oblasti závislosti,  který zase naopak navrhuje zřídit jakousi agenturu, která, i když to tam není takto explicitně, ale prostě úřad, který by se díval na to, jakým způsobem budeme financovat ty služby, a vlastně udělat nový zákon, tzv. adiktologický zákon.

Já jsem dneska měl krátký hovor s paní náměstkyní z MPSV, která říkala: počkejte, možná se pojďme o tom chviličku pohádat, nebo podívat se na to z různých úhlů pohledu, co je vlastně užitečné nebo jakým způsobem to financování nastavit. Určitě, když se bavíme o tom, jak má být nastavené, tak my říkáme, že má být nastavené, tzv. evidence-based. To znamená, ano, když se budeme dívat na ty počty lidí, kteří žádají o léčbu, počty, o kterých víme z monitoringu, že jsou v problému, protože žádosti o léčbu, jak jsem říkal u té oblasti třeba tabáku, kde těch lidí je nejvíc, je nejméně.

Stejně tak, když se podíváme do té oblasti hazardu, kde ti lidé prožívají zásadní propady v oblasti sociální, tak i tam je těch žádostí o léčbu hrozně málo. Vlastně ve srovnání s alkoholem a nelegálními drogami, i u toho alkoholu je žádostí málo. To znamená, určitě by to nemohla být jenom oblast žádostí. Ale dneska na té Radě zástupce asociace adiktologů mluvil o tom, že každý měsíc, myslím si, že mluvil o měsíci, každý měsíc ve Středočeském kraji například odmítají ambulance až 500 žádostí o léčbu. Chvilku jsme se tam bavili o tom, jak ta čísla vypadají.

To znamená, žádosti o léčbu musí být jedno z kritérií, ale pak samozřejmě těch kritérií určitě musí být víc. Myslím si, že by měly vzniknout ty krajské strategie, které by se dívaly na to, jak je rozložen ten problém v tom kraji. Protože my víme z těch čísel, že například je Vysočina a Pardubický kraj výrazně menší problém třeba v oblasti nelegálních drog než například Praha a Brno. A na základě toho by se asi měly tvořit ty místní sítě.

Myslím si, že to, jak je nastavená teď ta tvorba místních sítí, které leží na krajských úřadech, že to je správně, to bych určitě neměnil. Nicméně ty sítě sociálních služeb se hodně dívají na tu běžnou sociální pomoc. A v té oblasti závislostí, kde to je to pomezí takzvaně zdravotně-sociální, tak tam neustále narážíme na tu definici toho, co ta síť je, kolik tam těch lidí má být, jestli mají vzniknout vůbec nějaké nové typy služeb.

Vy jste možná někteří zaregistrovali, že začínají vznikat takzvané mokré domy. První vznikl v Brně, už jsou ohlášeny vzniky v Olomouci, Plzni a Praze. Je to úplně nový typ péče, který zachytává ty lidi, kteří jsou často už bez domova, a často lidi, kteří jsou třeba v důchodovém věku a užívají nadměrně alkohol a nejsou schopni se o sebe postarat. Zároveň jsou to často lidé, kteří jsou duševně nemocní. Tady toto je takové pomezí, že to vlastně nedokáže dělat veřejná správa. Na rozdíl od jiných sociálních služeb, kde máte polovičku těch služeb, například péče o seniory, polovička těch služeb je zřizována veřejnou správou, často městy, kraji. Já jsem dlouhý v té odpovědi, já se omlouvám. Tak tady jsou to jenom nevládní organizace.

A u toho alkoholu vnímáme, že to pravděpodobně, pokud se vůbec o tom budeme schopni dohodnout, že se o to máme začít starat trošku lépe a jinak, tak předpokládám, že to bude podobná situace, že to nebudou zřizovat samosprávy nebo veřejná správa, ale že to bude muset jít k těm nevládním organizacím. A v tu chvíli se to bude muset zase nastavovat přes tu síť péče, která je tvořena na kraji, a mělo by se to nastavovat tím způsobem, že vzniknou ty dokumenty krajské, které budou definovat, jak se má ta síť péče tvořit. Já nevím, jsem možná moc obecný a dlouhý.

ČTK: Zmiňoval jste ten Akční plán, v jaké fázi je teď ta příprava nebo kdy se bude rozhodovat? A měnilo se to nějak, upravovalo se to, těch pět zásadních priorit?

Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku: Priority se neupravovaly, ty zůstávají, ale měli jsme 100 připomínek všeho možného druhu. Od toho, že máme vyhodit z Akčního plánu definice peněz například, až po tipy, jestli má vzniknout nebo nemá vzniknout případně agentura a podobně.

Jsme, myslím si, u konce, máme dvě poslední ministerstva – Ministerstvo zdravotnictví a financí, kde dojednáváme poslední prostě nějaké vypořádání. Ministerstvo zdravotnictví by rádo vidělo některé tabulky, které my jsme tam dřív měli – my jsme je v tuhle chvíli vyhodili s tím, že se budou průběžně připravovat. Protože ten Akční plán dřív, když ty tabulky měl, tak při tom hodnocení se ukazovalo, že až 60 % těch úkolů vůbec nebylo plněno, nebylo je jak plnit nebo nebyly třeba už relevantní. Takže ano.

A Ministerstvo financí, tam se asi bavíme hlavně o prostředcích. Ale myslím si, že to vypořádáme, možná v tomto týdnu, a chceme ten Akční plán dát do jednání vlády do konce tohoto měsíce.

Medical Tribune: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké míry je nebo není tenhle problém řešen v rámci reformy psychiatrické péče.

Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku: Určitě to je jedno z témat, protože ty služby pomoci, prevence a pomoci a včasného záchytu, tak jsou zdravotně-sociální, jak jsem už říkal, to pomezí je tam výrazné a silné. Určitě ten pokus zřídit a udržet ta multidisciplinární centra mohlo být jedno z těch řešení, vzhledem k těm legálním drogám. Ale zdá se, že byť teda ty evropské peníze to nastartovaly, tak to začíná zase umírat. Jde to ztuha, reforma psychiatrie v tomhle tom smyslu.

Určitě tady v té oblasti závislostí se chci potkat se zástupci pojišťoven na to téma, určitě o tom mluvíme s Ministerstvem zdravotnictví, ale tohle je teda běh na dlouhou trať. Ale určitě je tam část toho řešení. Já nevím, jestli jsem odpověděl.

Ta multidisciplinární centra prostě měla sloučit tu činnost sociálně-zdravotní. Měl tam být adiktolog, měl tam být lékař, měla tam být zdravotní sestra, měl tam být psycholog a v tom jednom centru potom nabízet v nějakém území dostupnou péči. Toto, kdyby se odehrálo, v některých krajích to je vhodné, v některých ne, zase nedělal bych to uniformně. Ten materiál, který tehdy byl na stole, aby to v každém kraji bylo nějakým způsobem na počet obyvatel, tak to bych já za sebe nepovažoval za nejšikovnější. Myslím si, že by to mělo být navázáno na nějaký krajský plán a v každém tom kraji je to trošičku jinak. V některých krajích ty služby jsou nějakým způsobem podchyceny, v některých krajích není vůbec nic.

Tak děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, 6. března 2023

Související zprávy